donderdag 12 april 2012

Haal het beste uit jezelf

Woensdag 11 april 2012
De scholingsfolder van Stenden Hogeschool

Scholingsfolder 2012
In maart 2012 kregen alle medewerkers van Stenden Hogeschool de scholingsfolder 'Haal het beste uit jezelf!' op hun thuisadres toegezonden. In deze folder vinden we een kort overzicht van de studiemogelijkheden die het College van Bestuur samen met de Corporate Office-afdeling Human Resource Management aanbiedt aan alle collega's van Stenden Hogeschool.

Kwaliteit begint bij jou
In een begeleidende aanbiedingsbrief schrijft vice-voorzitter van het College van Bestuur Klaas-Wybo van der Hoek dat persoonlijke ontwikkeling voor ons als Stenden-medewerkers van belang is, omdat we daarmee een belangrijke basis leggen voor een goede kwaliteit van het onderwijs dat we onze studenten aanbieden, ongeacht of we docent zijn of niet-onderwijzend personeel. Investeren in je eigen ontwikkeling vergroot je toekomstkansen en biedt je de kans om het beste uit jezelf te halen. Niet voor niets luidt de ondertitel op de cover van deze scholingsfolder dan ook: 'Kwaliteit van het onderwijs begint bij jou!'.

Visie & Waarden
In deze scholingsfolder wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld kortdurende trainingen. Die scholingsactiviteiten zijn met name gebaseerd op: 
  1. de onderwijsvisie van Stenden Hogeschool;
  2. de kernwaarden van Stenden: interculturele sensitiviteit, meesterschap, ondernemerschap en waardengedreven handelen.
Korte trainingen
Bij kortdurende trainingen denken we bijvoorbeeld aan:
  • Trainingen op het gebied van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) voor docenten en voor niet-onderwijsgevenden;
  • Cambridge Engels op drie taalniveau's, leidend tot het erkende Cambridge-certificaat;
  • Persoonlijk leiderschap, vanuit de theorie van de '7 Habits of Highly Effective People' (Covey);
  • Interculturele Sensitiviteit, met focus op cultureel (zelf)bewustzijn, leren over andere culturen, werken met diversiteit, omgaan met onzekerheden en het ontwikkelen van culturele sensitiviteit;
  • Ook korte scholingen op maat zijn mogelijkheden; denk bijvoorbeeld aan trainingen op het gebied van afstudeerbegeleiding, toetsen & beoordelen, creatief denken, afstandsonderwijs en intervisie-begeleiding.
Onderwijskwaliteit voor de student
Voor een docent is het belangrijk om royaal boven de aan te bieden leerstof te staan. Om daar goed in te voorzien, biedt Stenden Hogeschool haar medewerkers ook de mogelijkheid om een Master-degree te halen of om via een traject te promoveren tot doctor. Deze, maar ook alle andere scholingsmogelijkheden, garanderen dat we onze studenten van Stenden Hogeschool de onderwijskwaliteit kunnen blijven bieden, waar onze studenten recht op hebben.

Geen opmerkingen: