woensdag 11 april 2012

Henk Vijver werkt aan verzoening in Colombia

Dinsdag 10 april 2012
Folder van Kerk in Actie over Henk Vijver

Verzoening
Afgelopen Paaszondag kregen we bij het betreden van de kerkzaal in De Hege Stins een folder, waarop een foto staat afgebeeld van Henk Vijver. De folder vertelt dat Henk Vijver vanaf mei 2012 voor enkele maanden per jaar naar Colombia zal worden uitgezonden als medewerker van Kerk in Actie in Colombia. Vijver zal vooral op bezoek gaan bij kerk- en dorpsgemeenschappen die onder geweld hebben geleden of daar nog steeds aan lijden. Het oecumenische project waaraan Henk zijn medewerking zal verlenen, is het project 'Verzoening' van een aantal Colombiaanse kerken. Centrale projectvraag is: 'Hoe kunnen mensen verder leven met een traumatisch verleden'.

Fries bloed in Latijns-Amerikaanse aderen
Henk Vijver is een Fries. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en aan het Institutio Superior Evangélico de Estudios Teológicos in Buenes Aires. In de 70er jaren was hij predikant in Fryslân en vanaf 2003 in Oss. In de jaren 80 was hij in Argentinië werkzaam als studentenpredikant en als docent systematische theologie. In die periode promoveerde Henk Vijver aan de VU op zijn studie over de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Terug in Nederland werd Vijver een jaar gevangenispredikant in Leeuwarden. Van 1991-2003 was Vijver docent aan de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN; tegenwoordig Stenden Hogeschool). Henk was daar docent Bedrijfsethiek en hij was de oprichter en coördinator van het Ontmoetingscentrum (het studiecentrum voor ethiek en levensbeschouwing; en het Stiltecentrum). Elf jaar lang waren wij collega's binnen de CHN. Samen met Henk Vijver en met enkele andere CHN-collega's hebben we in die jaren gepubliceerd, waaronder:
  • In 1993 het CHN-katern 'Gastvrijheid: een bijzonder begrip' (waarin ik het hoofdstuk 'Gastvrijheid: onze opdracht met een belofte' schreef);
  • In 1997 het boek 'In hoger beroep, 10 jaar Christelijke Hogeschool Noord-Nederland' (waarin ik het hoofdstuk 'De kerk als dienstverlenende organisatie' schreef.
In 2003 werd Henk Vijver gemeentepredikant in het Brabantse Oss. Toch zie je zijn affiniteit met Latijns-Amerika weer tevoorschijn komen, nu Henk wederom naar het Zuid-Amerikaanse land Colombia zal worden uitgezonden.

Verzoening groeit van onderaf
In Colombia zal Henk Vijver ook theologisch onderwijs verzorgen en materiaal ontwikkelen waarin het geloof en de Bijbel perspectief bieden aan gelovigen en aan kerkelijke gemeenten die hun weg moeten zoeken in die harde dagelijkse realiteit van Colombia. Samen met de collega-theoloog/ethicus Edgar López wil Henk eerst naar de verhalen van (ook getraumatiseerde) Colombianen luisteren. Ze zullen ook de bezinning op woorden als 'rechtvaardigheid, vergeving en verzoening' proberen te stimuleren. Van deze Colombianen mag dan het verleden kapot zijn gemaakt, maar dat hoeft niet te betekenen dat hun heden en hun toekomst ook nog kapot wordt gemaakt. Verzoening zal hier van onderaf moeten groeien, maar daar moet je wel wat voor doen. Daar willen Henk Vijver en Edgar López iets aan bijdragen. Zoals Henk Vijver in Colombia aan het werk gaat, zal Edgar López vanuit Colombia ook aan het werk gaan met studenten van de VU in Amsterdam. Zo krijgt Nederlands-Colombiaanse interactie gestalte.

Uitzending brengt kerken in actie
Op zondagmiddag 15 april 2012 zal de middagkerkdienst zijn in de Grote Kerk van Leeuwarden, waarin Henk Vijver door 'Kerk in Actie' officieel zal worden uitgezonden naar Colombia, waar hij als Enrique Vijver aan zijn opdracht gaat beginnen. Onze kerkelijke gemeente in Stiens heeft toegezegd dat ze Henk daarbij ook financieel zullen steunen. Met Stiens zullen meer kerkelijke gemeenten betrokken zijn en worden bij het werk dat Henk Vijver via 'Kerk in Actie Interactief' zal gaan verrichten.Geen opmerkingen: