dinsdag 10 juli 2012

Interne verhuizing in de zomerweken

Dinsdag 10 juli 2012 
Verhuisdozen staan klaar voor de interne verhuizingDynamiek binnen Stenden Hogeschool
Een onderwijsgemeenschap zoals Stenden Hogeschool is voortdurend in beweging. Een groeiend studentenaantal, fluctuerende omvang van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten, nieuwe medewerkers komen en anderen beëindigen hun aanstelling, veranderende onderwijswerkvormen stellen andere eisen aan onderwijsruimtes, verbouw en nieuwbouw van het hogeschoolgebouw, modernisering van werkplekken van studenten en medewerkers, reorganisaties van opleidingen en diensten en veranderende wensen van studenten en medewerkers voor wat betreft hun werkplekken. Stuk voor stuk zijn het veranderingen die voortdurend andere en nieuwe wensen en eisen stellen aan het ruimtegebruik van onze hogeschool.

Herschikking van afdelingen en werkplekken
Af en toe vraagt die bovenstaande dynamiek een grondige herschikking van werkruimtes voor studenten en medewerkers. Kantoorruimtes worden veranderd in onderwijsruimtes, onderwijsruimtes worden heringericht als kantoortuinen, algemene ruimtes worden heringericht om voortaan te worden gebruikt als laboratoria en andere onderwijswerkplaatsen. Inmiddels hebben we de 'Schoolvorming' achter de rug. Aanvankelijk zelfstandig opererende opleidingen zijn nu geclusterd in zogenoemde Schools. Lectoren en hun kenniskringen zijn daaraan toegevoegd. Innovatiecentra ontstaan en groeien binnen die Schools. Medewerkers initiëren en volgen deze ontwikkelingen, onder andere door intern te verhuizen naar de School, die voortaan hun 'thuisbasis' zal zijn.

Stapels verhuisdozen
De naderende zomervakantie is een geschikt moment om dergelijke interne verhuizingen voor te bereiden. De start van de zomervakantie is dan het moment bij uitstek om de interne verhuizing plaats te laten vinden. Medewerkers ruimen op wat kan worden afgevoerd en archiveren en bewaren conform geldende bewaartermijnen wat voor korte of lange termijn moet worden bewaard. Werkkamers worden opgeruimd en wat mee moet naar de nieuwe werkplek wordt in verhuisdozen gedaan om intern te worden getransporteerd naar de nieuwe werkplek. Eén van de opleidingsteams die deze zomer een nieuwe werkplek krijgt, is de opleiding Media en Entertainment Management. Verhuisdozen staan vanmorgen klaar om te worden verhuisd naar de andere kant van het hogeschoolgebouw, waar met ingang van het nieuwe collegejaar het betreffende opleidingsteam zal zijn gehuisvest.

Interne logistieke uitdaging
Het is een megaoperatie want als alle interne verhuizingen achter de rug zijn, moeten alle medewerkers en moet al hun werkmateriaal op de juiste plaats zijn. Alvorens de nieuwe werkplekken kunnen worden heringericht, moeten de ruimtes worden schoongemaakt en hier en daar de nodige aanpassingen en vernieuwingen in het interieur krijgen. Dit intern logistieke project vraagt een duidelijk protocol, correcte uitvoering van alle verhuisbewegingen en een vertrouwde behandeling van alle verhuisdozen, machines, werkmateriaal en inventaris, teneinde bij aanvang van het nieuwe collegejaar een optimale start te kunnen maken. En na de zomervakantie zullen we dan enige tijd extra oplettend moeten zijn om snel en trefzeker onze studenten, docenten en overige medewerkers weer te kunnen vinden op hun nieuwe werkplek.

Geen opmerkingen: