vrijdag 13 juli 2012

Wylpstrjitte in Stiens

Vrijdag 13 juli 2012
De Wylpstrjitte gezien vanaf de Tjirkstrjitte

Wylp tusken Tjirk en Ljip 
De Wylpstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een doorgaande straat, met woningen en bedrijfspanden aan beide zijden van de straat. Aan de zuidkant van de straat ligt de Tjirkstrjitte. Als je vanaf de Tjirkstrjitte de Wylpstrjitte in rijdt in noordelijke richting, kom je aan het eind van de straat uit op de Ljipstrjitte.

Bedrijvigheid in de straat
Als je op de Tjirkstrjitte - met de rug naar het kaatsveld - in noordelijke richting kijkt, zie je op de achtergrond de zadeldaktoren van de oude Sint-Vituskerk van Stiens. De kerktoren wordt aan het zicht onttrokken door het hoge pleinafsluitende gebouw, waarin op de begane grond winkels en op de etages appartementen zijn. Diezelfde combinatie van winkels met bovengelegen wooneenheden vinden we ook in het nieuwe pand rechts op de voorgrond, het appartementencomplex Zuiderpoort. Er is veel bedrijvigheid in deze straat, waar behalve twee banken bijvoorbeeld ook een notariskantoor, een assurantiekantoor en een makelaarskantoor zijn gevestigd. Halverwege de straat staat de bedrijfswagen van de familie Atema, bekend van het warenhuis 'Atema Byld & Lûd", dat tot enkele jaren geleden was gevestigd in het winkelcentrum van Stiens aan de Langbuorren.

Wylp
De benaming 'wylp' is de Friese naam voor de weidevogel 'wulp'. Een wulp is een grote steltloper, behorende tot de familie van de strandlopers en de snippen. Deze grootste steltloper van West-Europa broedt meestal in open agrarisch gebied of in open natuurgebieden. De wulp is ook herkenbaar aan de lange, omlaaggebogen snavel, vandaar dat de wulp ook wel wordt gekarakteriseerd als 'de wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp'. 'Wulp/Wylp' betekent zoiets als 'schreeuwende vogel', afgeleid van het Oudsaksische woord 'hwelp'.

Geen opmerkingen: