woensdag 11 september 2013

Proefvisitatie voor de Master Learning & Innovation

Woensdag 11 september 2013 
De plenaire terugkoppeling in het Ontmoetingscentrum















Generale repetitie
Als generale repetitie voor de opleidingsvisitatie van de HBO-Master-opleiding Learning & Innovation van Stenden Hogeschool organiseren we vandaag in onze Leeuwarder hogeschoolvestiging in samenwerking met Hobéon Certificering een proefvisitatie.
Zo'n proefvisitatie is bedoeld om alle deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de opleidingsvisitatie van deze opleiding, die in oktober 2013 zal plaatsvinden. Tevens checken we op zo'n dag of we de organisatie van de dag op orde hebben en of alle benodigde documenten beschikbaar zijn en of ze inhoudelijk die informatie bevatten, die het visitatiepanel nodig heeft om zich een goed beeld van deze opleiding te vormen.

Panelgesprekken
Het proefvisitatiepanel van Hobéon voert - na een voorafgaande documentenstudie - gedurende de hele dag panelgesprekken met allerlei groepen deelnemers, die op een of andere wijze betrokken zijn bij deze opleiding. Deelnemers zijn bijvoorbeeld studenten, alumni (afgestudeerden), werkveldvertegenwoordigers, docenten, examinatoren, lectoren, leden van de Opleidingsexamencommissie, leden van de Toetscommissie en leden van het management team van de opleiding.
In een nabije vergaderzaal van het Stenden University Hotel ben ik de hele dag samen met de leden van het management team van de opleiding bezig om alle gespreksdeelnemers vooraf goed voor te bereiden en na afloop van het panelgesprek te debriefen over de uitkomsten van alle panelgesprekken.

Terugkoppeling
Aan het eind van deze proefvisitatiedag verzorgt het proefvisitatiepanel voor alle deelnemers en andere belangstellenden in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool een plenaire terugkoppeling van de eerste bevindingen van deze proefvisitatiedag. In deze eerste mondelinge rapportage wordt door Hobéon-proefpanelvoorzitter Ruud van den Herberg verteld welke elementen van de opleiding vandaag aantoonbaar aan de maat waren, en welke aandachtspunten de opleiding nog mee kan nemen om hier en daar nog de laatste voorbereidingen te treffen om ook de kwaliteit van de nog resterende opleidingsaspecten onmiskenbaar te bewijzen. Op grond van een schriftelijke rapportage zal de opleiding dan nog de laatste voorbereidingen treffen ten behoeve van de opleidingsvisitatie, die over enkele weken zal plaatsvinden.

Geen opmerkingen: