woensdag 25 september 2013

Ontbijtsessie Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden

Woensdag 25 september 2013
De IK-ontbijtsessie in Stenden University Hotel @ Stenden Leeuwarden


Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden
Op 17 & 18 oktober 2013 en op 11 tot en met 13 november 2013 neemt Stenden Hogeschool op haar initiatief deel aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (IK). Op die vijf dagen komt een visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bij ons op bezoek om met ons in gesprek te gaan over de wijze waarop we binnen onze hogeschool zaken als kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement 'in control' hebben. Ter voorbereiding op deze visitatie hebben we een zogenoemde 'Kritische Reflectie' geschreven, waarin we positief-kritisch reflecteren op de wijze waarop we binnen de hogeschool de kwaliteit hebben georganiseerd, waar we trots op zijn èn welke verbeteringen we toch ook nog zien voor de komende maanden en jaren.

Goed voorbereid
Om alle studenten en medewerkers te betrekken bij deze voor ons allen belangrijke visitatie, en om alle deelnemers van deze Instellingstoets Kwaliteitszorg goed voor te bereiden op deze visitatie, zijn en worden binnen onze hogeschoolgemeenschap allerlei zaken georganiseerd. Zo hebben we bijvoorbeeld een Intranetpagina, waarop relevante informatie over deze Instellingstoets staat. In de wandelgangen van alle hogeschoolvestigingen in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel staan informatiepanelen, waarop onze collega's kort verwoorden op welke wijze zij bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs, van ons onderzoek en van de organisatie; en iedereen heeft de beschikking over de Kritische Reflectie, die in samenspraak met alle geledingen binnen onze hogeschool is geschreven. Vorige week organiseerden we ook nog een voorbereidingsdag voor alle deelnemers van de Instellingstoets, om iedereen goed toe te rusten voor de vijf komende visitatiedagen.

Ontbijtsessies op alle Stenden Hogeschool-locaties
Een andere activiteit die in het kader van de voorbereiding op de Instellingstoets Kwaliteitszorg wordt georganiseerd, is de 'Ontbijtsessie Instellingstoets Kwaliteitszorg'. Het College van Bestuur heeft alle medewerkers van Stenden Hogeschool uitgenodigd voor zo'n ontbijtsessie, die op verschillende dagen in de maand september en in alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen wordt gehouden. Tijdens die sessies gaat het College van Bestuur met de deelnemers van de opeenvolgende ontbijtsessies in gesprek over allerlei zaken die met kwaliteit en met de instellingstoets te maken hebben. Deze ontbijtsessies vormen een welkome aanvulling op de werkbezoeken en op de reguliere medewerkersbijeenkomsten die ons College van Bestuur periodiek organiseert in en voor alle opleidingen en dienstenafdelingen binnen Stenden Hogeschool.

Een goed gesprek over kwaliteit
Vanmorgen neem ik deel aan één van die Ontbijtsessies, in het restaurant van Stenden University Hotel van Stenden Hogeschool in de vestiging Leeuwarden. Met 22 collega's nemen we plaats aan een lange ontbijttafel, om hier onder gespreksleiding van de directeur van het Cluster 'Expertise, Services & Research' als collega's samen in gesprek te gaan met de leden van ons College van Bestuur.
In dit gemeenschappelijk ontbijt-uur ontstaat een positief-kritisch en bovenal geanimeerd gesprek aan deze mooi verzorgde ontbijttafel over onderwerpen zoals: de herkenbaarheid van de Kritische Reflectie, de kwaliteit van ons Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), de wijze waarop we het afstudeerniveau van onze studenten borgen en vaststellen, en de wijze waarop de afdeling HRM (personeelszaken) zorg draagt voor de kwaliteit van onze medewerkers.

Over ambities, resultaten en verbeteringen
Veel collega's aan tafel geven aan op welke wijze zij actief zijn op het gebied van kwaliteitszorg voor het gegeven hoger beroepsonderwijs, waarbij niet alleen de ambitie en de resultaten worden genoemd, maar men zich ook vrij voelt om te vertellen waar nog verbeteringen nodig en gewenst zijn. Het mooie van zo'n interdisciplinaire ontbijtsessie is, dat collega's elkaar direct handreikingen bieden over hoe je samen een volgende stap in die doorontwikkeling van kwaliteit(szorg) kunt maken.
Voordat we het in de gaten hebben, worden we er door de gespreksleider op gewezen dat er nog maar één minuut van dit uur resteert om deze sessie af te ronden. Die minuut blijkt veel te kort te zijn, want er is nog zoveel met elkaar te delen. Om 9.30 uur wordt deze geslaagde ontbijtsessie gesloten en dan keert iedereen weer terug naar zijn of haar werkplek in de hogeschool, om - geïnspireerd door dit goede gesprek over de kwaliteit van ons werk - ook vandaag weer een eigen bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs, onderzoek en dienstverlening @ Stenden.

Geen opmerkingen: