zaterdag 23 februari 2013

Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering 2013

Zaterdag 23 februari 2013 
Gerhard Bakker bedankt Bas Brouwer in woord & geschenkPelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob 
In het Jabikshuus van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie komen we vandaag bijeen voor de jaarlijkse 'Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering'Het is inmiddels traditie dat deze bijeenkomst in februari van elk jaar wordt gehouden. Aan dit overleg nemen deel: de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT), Stichting De Groate Kerk (SDGK), het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGvSJ; landelijk en de Regio Fryslân (RCP) en het Pelgrimsinformatiecentrum (PICSJ)) en de Stichting Jabikspaad Fryslân (SJF). Deze vier partijen hebben in nauwe samenwerking een mooi Pelgrimsinformatiecentrum gerealiseerd in het voorportaal van De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. 

Snert fan Bildtse Soete Grouwe Orten
Eerst evalueren we gezamenlijk het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het komende seizoen. En als alles is gezegd wat er moet worden gezegd, sluiten we af met een heerlijke maaltijdsoep van 'Bildtse Soete Grouwe Orten', waarbij roggebrood met spek wordt geserveerd, bereid door Griet Hoekstra, bestuurslid van Stichting De Groate Kerk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vergadering goed wordt bezocht; met vandaag zelfs 16 deelnemers. Als goede gastheer en gastvrouwen hebben Tjipke Bloemhof, Eelkje Hilarides, Griet Hoekstra en Margriet Bree om 9.30 uur de vergaderzaal gereed om alle gasten uit Fryslân en uit het midden van het land gastvrij te ontvangen.

SAFT en PICSJ
De vergadering wordt voorgezeten door Gerhard Bakker, directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, die wordt vergezeld door Jan Doede Niemeijer, die als bestuurder dezelfde stichting ook als kerkverhurende organisatie vertegenwoordigt. Van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is de vandaag van ons afscheidnemende penningmeester Bas Brouwer met zijn echtgenote Sonja aanwezig. Bas introduceert bij het begin van onze vergadering Sjaak van der Worp, het nieuwe Hoofd Vrijwilligerszaken van ons pelgrimsgenootschap.
Namens de andere twee coördinatoren Marten Visser en Frans Hofstra presenteert mede-coördinator van het Pelgrimsinformatiecentrum Agnes Dubelaar de activiteiten en de resultaten van het eerste jaar dat ons nieuwe voorlichtingscentrum in Sint-Jacobiparochie heeft gefunctioneerd. Een inmiddels grote groep vrijwilligers heeft in het afgelopen seizoen veel meer belangstellende pelgrims in spe voorlichting gegeven, dan aanvankelijk was ingeschat. Het Pelgrimsinformatiecentrum voorziet dus duidelijk in de ingeschatte behoefte. We spreken af dat we met name ook de gemeente Het Bildt een goed overzicht zullen geven van een groot aantal activiteiten die we in het afgelopen jaar als vier organisaties rond het pelgrimsinformatiecentrum hebben georganiseerd. De gemeente heeft dit voorlichtingscentrum voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt, dus we zien het ook als onze taak om de gemeente daarover als dank voor die steun terug te rapporteren. Bij grotere evenementen zullen we de gemeente ook uitnodigen.

SDGK en SJF
Namens het bestuur van Stichting De Groate Kerk vertelt ook bestuursvoorzitster Eelkje Hilarides over de ervaringen omtrent onze samenwerking in het afgelopen seizoen. Nu meerdere samenwerkende partijen hun activiteiten in De Groate Kerk organiseren is het een uitdaging geweest om alle evenementen goed op elkaar af te stemmen, hetgeen we in het afgelopen seizoen tot tevredenheid op de kaart hebben gezet. Zolang we blijven doorgaan onze activiteiten op elkaar af te stemmen, zien we dat we elkaar in onze verschillende doelstellingen en activiteiten heel mooi aanvullen en samen kunnen we meer realiseren dan iedere organisatie voor zich. Eelkje spreekt ook haar waardering uit voor de mooie invulling die we aan het Pelgrimsinformatiecentrum hebben gegeven. Tjipke Bloemhof geeft nog een beknopt overzicht van de culturele activiteiten die in het afgelopen seizoen door deze 60 vrijwilligers tellende stichting zijn georganiseerd. 
Daarna geef ik mede namens de twee andere aanwezig  Jabikspaadbestuurders Klaske Wijbenga en Elly Koopman aan wat wij als Stichting Jabikspaad Fryslân in het afgelopen jaar in en vanuit het Pelgrimsinformatiecentrum hebben georganiseerd op en rond het 150 kilometer lange Fries-Overijsselse pelgrimspad: het Jabikspaad. Een nieuwe routegids, nieuwe bewegwijzering, drie nieuwe Jabiksrûntsjes, begeleiden van enkele bussen vol wandelende pelgrims, beurzen en expositie en het beheren van ruim 80 stempelposten; zomaar een greep uit een jaar actief zijn op en rondom het Jabikspaad.

Huishoudelijke zaken
Tijdens onze vergadering komen onder andere de lopende activiteiten van de komende maanden aan de orde en we blikken ook alvast vooruit op de Zomerexpositie die we gezamenlijk willen organiseren in het jaar 2014. De Regiocontactpersonen van Fryslân van het Nederlands genootschap Klaske Scholte en Elly Koopman delen mee dat ook de genootschapsregio Fryslân een werkgroeplid voor deze expositie zal leveren. 
Naar aanleiding van de evaluatie van vanmorgen beoordelen we gezamenlijk nog of het wenselijk is dat we nu of op termijn aanpassingen invoeren in de Huurovereenkomst en/of in de Gebruiksovereenkomst van verhurende en hurende partijen, maar dat blijkt niet nodig te zijn. Alles staat goed op schrift en het functioneert naar wens. 
Een aantal praktische zaken komen nog aan de orde, zoals: beamerpresentaties tijdens openingsuren, tochtgordijnen, lekkage in de kerktoren, voordeur, verwarming, verbruikscijfers van van nutsvoorzieningen en afschrijvingen van in gebruik zijnde faciliteiten.

Dankjewel Bas
Dan is aan het eind van onze vergadering het moment gekomen om afscheid te nemen van de penningmeester van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Bas Brouwer is vandaag voor het laatst in die functie in ons midden en wij hebben als organisaties en als vertegenwoordigers de behoefte om Bas heel hartelijk te bedanken voor het vele en het goede werk dat Bas Brouwer voor en met ons heeft gedaan. Achtereenvolgens wordt Bas toegesproken door Eelkje Hilarides (voorzitter SDGK), Elly Koopman (regiocontactpersoon NGvSJ-Fryslân), Wiep Koehoorn (voorzitter SJF) en Gerhard Bakker (directeur SAFT), waarna Bas als waardering en dank welverdiend wordt beloond met afscheidskado's. Bas Brouwer beantwoordt al die lovende woorden met een aangename afscheidsspeech, waarin hij terugblikt op onze grote gezamenlijke uitdaging om een Pelgrimsinformatiecentrum in Sint-Jacobiparochie te realiseren, en waarin hij zijn trots en waardering uitspreekt voor de plezierige wijze waarop we dat samen tot een groot succes hebben gebracht.

Orten met spek op roggebroad
En dan is it sofeer dat wy an'e orten kinne.
De sopkommen met overheerlijke ortesop worre serveerd en elkeneen gaat der even lekker by sitten om fan Griet hur Bildtse Soete Grouwe Ortesop & roggebroad met spek te genieten.
It is in moaie tradysjonele ôfslúting fan deuze jaarfergadering en wy binne allegaar fansels nag lang niet útpraat metnander, dat it duurt nagal even foordat we saad binne en it praten deen.
Folgend jaar febrewary komme wy weer bynander, hier in it Jabikshuus fan 'e Groate Kerk fan Sint Jabik. Wat is it moai dat we dut metnander soa doen kinne. 
Ant kikes!

Geen opmerkingen: