dinsdag 19 februari 2013

Vervolg Bestuursvergadering Jabikspaad

Dinsdag 19 februari 2013 
Het Jabikspaad heeft ruim 80 stempelposten

 
Vergadering deel 2
Omdat we op 30 januari 2013 van start zijn gegaan met een groot aantal bespreekpunten op de vergaderagenda van het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân gaan we vanavond verder met de resterende - toen nog niet besproken - agendapunten.
Eerst passeren een aantal ingekomen stukken, waaronder ook een bericht van een wandelend echtpaar, dat het hele Jabikspaad heeft bewandeld en dat langs deze weg de bestuursleden bedankt voor de goede verzorging van de bewegwijzering van het Jabikspaad, dat van het Friese Sint-Jacobiparochie tot aan het Overijsselse Hasselt loopt.

Acties 2013
Naar aanleiding van de meest recente notulen, de besluitenlijst en de actuele actielijst passeert een groot aantal van onze activiteiten de revue, zoals bijvoorbeeld het beheer van de Jabikspaad-stempels en Jabikspaad-stempelposten, de Zomerexpositie van het jaar 2014 in De Groate Kerk, Pelgrimeren met kinderen, de nieuwe routegids van het Jabikspaad, de Jabiksrûntsje, en enkele binnengekomen meldingen met betrekking tot route & bewegwijzering, die onze bestuurlijke aandacht vragen.

Interbestuurlijk overleg 2013
Verder bereiden we de jaarlijkse 'Bildtse Soete Grauwe Orten Fergadering' voor, die aanstaande zaterdag samen met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en Stichting De Groate Kerk zal worden gehouden in het Jabikshuus van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie.

Geen opmerkingen: