maandag 13 december 2010

Leeuwarden. Natuurlijk!

Maandag 13 december 2010

In het jaar 2002 ontstond de “Wandelpool55+ Leeuwarden” vanuit de activiteit “Sportief Wandelen voor Senioren” van BV Sport. Enkele deelnemers van deze wandelgroep namen het initiatief om maandelijks wandeltochten te organiseren. Een aantal van die wandelroutes zijn gebundeld in een boekje, om ook andere wandelliefhebbers van deze wandelingen te laten genieten. De initiatiefneemster van deze wandelgids is Anneke Oosterman, de moeder van een collega van Durkje.

Deze wandelgids is met financiële steun van de Stichting Old Burger Weeshuis uitgegeven met als titel “Leeuwarden. Natuurlijk!”, met als ondertitel: “Wandelingen in en rond Leeuwarden”. Mooi is dat het grafisch ontwerp, de opmaak en de tekstredactie zijn uitgevoerd door studenten van het Leerbedrijf Communicatie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden; een prima samengestelde opdracht voor zo’n groep HBO-studenten.

De wandelgids bevat twaalf wandelroutes van elk 8, 9 of 10 kilometer lengte, alle in en/of nabij de stad Leeuwarden. Elke route heeft een wandelkaart, een routebeschrijving en een beschrijving van enkele bezienswaardigheden langs de route. Voor dat laatste is ook de medewerking gezocht bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Waar mogelijk is aangegeven waar onderweg eventueel een consumptie kan worden genuttigd. Omdat een aantal routes elkaar overlappen of raken, is het goed mogelijk om bijvoorbeeld twee of drie van deze routes aansluitend op één dag te wandelen, hetgeen Durkje en ik in vijf van de zeven dagtochten ook hebben gedaan. Alle routes hebben eenzelfde begin- en eindpunt, hetgeen door veel wandelaars op prijs wordt gesteld, aangezien je dan geen aanvullend vervoer hoeft te regelen van het eindpunt naar het beginpunt.

We liepen de volgende routes in onderstaande combinaties op de hieronder vermelde data:
Route 1: Leeuwarder Bos en Dekemastate (in combinatie met route 12) op 20 juni 2008 [8+8=16 kilometer];
Route 2: Rondom Camminghaburen (i.c.m. route 6) op 17 oktober 2008 [9+9=18 km];
Route 3: Ritsumazijl en Deinum (i.c.m. route 9) op 22 oktober 2008 [9+8=17 km]
Route 4: Rondom Wirdum (i.c.m. route 8) op 27 december 2008 [9+10=19 km]
Route 5: Snakkerburen en Lekkum op 8 februari 2009 [10 km];
Route 6: Groene Ster;
Route 7: Zuiderburen en Hempens (i.c.m. route 10 èn route 11) op 18 februari 2009 [8+8+8=24 km]
Route 8: Boksumerdijk en Zwettepad
Route 9: Ritsumazijl en Marssum;
Route 10: Potmargeroute;
Route 11: Rondom Goutum;
Route 12: Park en stadsroute.

De totale lengte van alle twaalf routes is 104 kilometer.

Geen opmerkingen: