vrijdag 21 september 2018

Zuiderzeepad

Vrijdag 21 september 2018 
Cover van de routegids van het Zuiderzeepad

Wandelen rond het Gouden Hart van Nederland
Bij haar afscheid als directeur van MBO-Zakelijke Dienstverlening van het Friesland College kreeg Durkje van het medewerkersteam onder andere de routegids van het Zuiderzeepad. Dit 405 kilometer Lange-Afstands-Wandelpad nummer 8 (LAW) van Enkhuizen via Amsterdam naar Stavoren stond al geruime tijd op onze wandeldoelenlijst, dus dit afscheidsgeschenk was een mooie aanleiding om het rondje IJsselmeer toch maar eens te gaan maken.
De gehele route hebben we gelopen in de periode tussen september 2016 en juni 2018. In 18 wandeldagen hebben we de 405 kilometers gewandeld, met derhalve een gemiddelde wandelafstand van 22,5 kilometers per dag.
De ondertitel van deze publicatie is 'Wandelen rond het Gouden Hart van Nederland', waarbij met het gouden hart uiteraard de voormalige Zuiderzee, en daarmee het huidige IJsselmeer wordt bedoeld.

Editie 2007
Deze routegids is in 1985 gepubliceerd, samengesteld door Diederik Mönch en Jim Mönch, en wij hebben bij onze wandelingen de versie van 2007 gebruikt, die mee het resultaat is van het werk van de Werkgroep Zuiderzeepad, die zorgt voor het beheer van de route en de markering en voor de controle van de beschrijving en de route. Onderweg hebben we gemerkt dat de route van 2007 is aangepast in de versie van 2017. Met name in Fryslân ontdekten we bijvoorbeeld dat de plaatsen Sloten, Wikel en Balk uit de route (2017) zijn verwijderd en dat de route nu zuidelijker, dus dichter bij het IJsselmeer verder gaat. Wij hebben er echter voor gekozen om - ondanks de verwijderde markeringen - toch maar de oorspronkelijke 2007-route te lopen, daarbij de meegenomen wandelgids volgend.

Zuiderzee werd IJsselmeer
Nederland is een echt waterland. Wandelen op het Zuiderzeepad (LAW 8) betekent kilometers genieten van prachtige uitzichten op het IJsselmeer, door monumentale (Hanze)stadjes als Enkhuizen en Kampen, en lopen over ook speciaal voor de wandelaar opengestelde IJsselmeerdijken.
De 405 kilometer lange route (2007) rond het ‘Gouden Hart van Nederland’ biedt letterlijk zicht op de eeuwenoude Nederlandse strijd tegen het water van de gebieden rond de voormalige Zuiderzee. Doorbraak-kolken, stoomgemalen, sluizen en molens herinneren ons heden ten dage nog aan die strijd.
Na weer een grote overstroming was het aan het begin van de 20e eeuw genoeg: de aanleg van de Afsluitdijk betekende het einde van de zoute binnenzee. 40% van de zee werd polder. Kolonisten bevolkten de polders en zetten er bedrijven op. De waterbeheersing bracht Nederland veiligheid en internationale faam.
En het tegenwoordige IJsselmeer is nu een internationaal vogelgebied van grote importantie, het belangrijkste zoetwater-’wetland’van Noordwest-Europa voor overwinterende watervogels.

18 etappes
Het Zuiderzeepad is in twee richtingen bewegwijzerd met een wit-rode markering.
Durkje en ik hebben de route vanuit Enkhuizen via Amsterdam en Kampen naar Stavoren gelopen. Daarbij wandelden we achtereenvolgens door de volgende streken: West-Friesland, Zeevang, Waterland, Amsterdam, Amstel & Vecht, Gooi & Eemland, Gelderse Vallei, Veluwe, Veluwerand, IJsseldelta, Wieden & Weerribben, Lage Midden en Gaasterland.
We hebben  in onze 18 wandeldagen de volgende etappes (totaal 404,1 kilometer) in onderstaande volgorde gelopen:Geen opmerkingen: