dinsdag 18 september 2018

Onvoorwaardelijke liefde

Dinsdag 18 september 2018 
Cover van de Veertigdagenkalender 2018

Veertigdagenkalender 2018
De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van het Friese Franeker en de PKN-gemeente van Bitgum, Bitgummole, Marsum en Ingelum hebben voor de bezinningstijd voorafgaande aan het Paasfeest van 2018 de 'Veertigdagenkalender 2018' uitgegeven, met als thema: 'Onvoorwaardelijke liefde'. Daarmee sluit deze kalender thematisch aan bij de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Fondswerving
Van mijn collega Adalgard kocht ik voorafgaande aan deze 40-dagentijd een exemplaar van die Veertigdagenkalender, om daaruit in de Veertigdagentijd elke dag de aangegeven tekst aan tafel na de avondmaaltijd ter overdenking te lezen.
De opbrengst van deze kalenderverkoop was voor de uitzending van Eman & Hillie Telaumbanua-Venemans en hun gezin. De voorbereiding op hun toekomstige missie was voorafgaand aan de Veertigdagentijd reeds begonnen.

Vandaag de dag
De dagteksten in deze Veertigdagenkalender 2018 vragen om bezinning. Deze bezinningskalender bevat voor elke dag een een gedicht, een recept, een spreuk, een overweging, een cartoon, of een andere tekst.
Enkele thema's van deze dagteksten zijn:

  • Daar waar liefde is
  • Van waarde
  • Vasten anders
  • Geroepen om lief te hebben
  • Genoeg voor iedereen!
  • Breng ons samen
  • Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen.

Doe alles uit liefde
Op zaterdag 24 februari 2018 lazen wij een tekst van Augustinus (354-430; bisschop, filosoof, theoloog, kerkvader) met als titel:

Heb lief

Heb lief en doe wat je wilt.
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien.
Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.

Geen opmerkingen: