zaterdag 22 september 2018

Keunst yn'e tsjerke fan Feinsum

Zaterdag 22 september 2018 
Expositie van Feinsumers in de Sint-Vituskerk van FeinsumTrimdiel Keunstroute 2018
In de maand september is de Feinsumer Sint-Vituskerk de plek om in ons dorp kunst in brede zin te zien en te beleven.
Vandaag en morgen is in onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel voor de elfde keer de zogenoemde 'Trimdiel Keunstroute'. Op een groot aantal locaties die herkenbaar zijn aan de Trimdiel Keunstroute-vlag exposeren deelnemende kunstenaars hun werk aan het publiek. Ook Feinsum doet mee aan deze jaarlijkse kunstroute.

Kunst uit Feinsum
In Feinsum is eerder dit jaar een initiatiefgroep in het leven geroepen, die opereert onder de naam 'Kunstgroep Feinsum CH2018', waarbij CH2018 verwijst naar het project 'Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018', het kader waarbinnen dit weekend deze kunstroute wordt georganiseerd.
Deze Feinsumer kunstgroep heeft de inwoners van Feinsum in mei 2018 opgeroepen om mee te doen aan deze tentoonstelling, door het aanleveren van zelfgemaakte kunstwerken, zoals bijvoorbeeld eigen werk van schilderen, fotograferen, boetseren, knippen. Iedereen die creatief bezig is, werd hiermee in de gelegenheid gesteld om eigen creatief werk te exposeren.
Ook de kinderen werden niet vergeten, want gistermiddag werd in de consistorie van de Feinsumer Sint-Vituskerk een teken- en schilderworkshop voor kinderen van 4-15 jaar. Er werd gewerkt met vetkrijt en verf.
Alle aangeleverde en gisteren gemaakte kunstwerken worden dit weekend tentoongesteld in de kerkzaal van de Sint-Vituskerk.
Vanmiddag neem ik de gelegenheid te baat om alle resultaten van schilderen, tekenen, fotograferen en naaldwerk te bezichtigen.

Geen opmerkingen: