dinsdag 9 april 2019

De belevingswereld van de pelgrim door de eeuwen heen

Maandag 8 april 2019 
Al eeuwenlang lopen pelgrims naar Santiago de CompostelaDe belevingswereld van de pelgrim door de eeuwen heen 
Het pelgrimeren heeft door de eeuwen heen sporen nagelaten.
Die vertellen over andere tijden, over de pelgrim van toen, over zijn/haar gedachten en beweegreden.
Ze vertellen ook over de smaak van weleer: hoe bouwmeesters, schrijnwerkers, schriftstellers en muzikanten naar de geest van hun tijd daar uiting aan gaven.
Wie er oog voor heeft, herkent ze in relieken en devotionalia, in manuscripten en reisverslagen, in het landschap en de infrastructuur van wegen en bruggen, in de architectuur en decoratie van kerken, kloosters en hospitalen.
Ze vertellen iets over de veranderende beweegredenen van de pelgrim.

Lezingenserie 2019: Sporen in kunst en architectuur 
Evenals in voorgaande jaren organiseerde de ‘Werkgroep Geschiedenis en Cultuur’ van ons ‘Nederlands Genootschap van Sint Jacob’ weer een lezingenserie.
In vijf lezingen belichtten gerenommeerde sprekers - aan de hand van casuïstiek uit verschillende stijlperiodes - de sporen van de pelgrim in beeld en kunst langs de Camino (het pelgrimspad).
Deze avondlezingen vonden in het eerste kwartaal van 2019 plaats in het Institutio Cervantes aan het Domplein te Utrecht.
De lezingen waren toegankelijk voor alle leden van ons nationaal pelgrimsgenootschap, maar ook niet-leden konden zich bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob opgeven als deelnemer voor één of meer van deze lezingen.

Inhouden van de lezingenserie
Hieronder staat een overzicht van de vijf serie-lezingen, met daarin een weblink naar de vijf webimpressies die ik over deze lezingen schreef en publiceerde op deze weblog:Geen opmerkingen: