zondag 7 april 2019

Rondje Landweer in vijf etappes - Etappe 1.5

Zondag 7 april 2019
Bij de wortel van een omgevallen boom op het AekingerzandTussen Landweer & Friese Waterlinie
In het jaar 2015 verscheen de wandelgids 'Tussen Landweer & Friese Waterlinie', geschreven door de landschapsjournalist Fokko Bosker. Deze wandelgids bevat vijf Themaroutes, die zijn opgebouwd uit 13 afzonderlijke wandelroutes door de Friese gemeenten Ooststellingwerf & Weststellingwerf, over een afstand van 250 kilometer, en qua etappe-routes gebaseerd op het Friese Wandelknooppuntennetwerk.
De 13 etappes worden vooral verhalend beschreven, waarbij de streekhistorie en de flora en fauna van de streek uitgebreid aan bod komen. De gids heeft meer het karakter van een wandelgids, dan een routegids, want je leest wel veel over wat je onderweg wandelend passeert, maar de incidentele teksten over de te wandelen etappe-routes zijn zo globaal, dat ze niet kunnen worden gebruikt om de route onbezorgd te lopen.

Rondje Landweer in vijf etappes
Omdat voor vandaag een buitengewoon mooie zonnige en betrekkelijk warme voorjaarsdag is voorspeld, hebben Durkje en ik besloten vandaag de vijfde route te wandelen van de 13 etappes van deze wandelgids. We lopen vandaag de vijfde etappe van Themaroute 1, met als titel 'Rondje Landweer in vijf etappes'. De vijf etappes zijn respectievelijk 18, 10, 19, 24 en 19 kilometer lang. Onze keus viel vandaag op de vijfde etappe, met een afstand van 19 kilometer.
Etappe 1.5 is getiteld: 'Terug naar Elsloo over Kale Duinen en door het Drents-Friese Wold'.

Spoorzoeken in het Wandelknooppuntennetwerk van Zuid-Oost Fryslân
Van elke etappe wordt het startpunt en het eindpunt aangegeven, en de route-aanwijzing bestaat uit de opeenvolgende Wandelknooppuntennummers die je wandelend 'in het veld' passeert. Het kaartje in de wandelgids met daarin de knooppuntennummers is zozeer verkleind afgebeeld dat die niet kan worden gebruikt als betrouwbare gids. Onderweg ervaren we dat de wandelknooppuntennummers in de wandelgids in meerdere gevallen niet overeenkomen met de nummers op de veldpalen, wat het correct volgen van de route bemoeilijkt. Sommige nummers uit de wandelgids ontbreken in het veld, en enkele van de nummers in het veld staan niet in de wandelgids. In één geval geeft een Wandelknooppuntenpaal (bij nummer 62) een overduidelijk verkeerde richting aan. Met gebruik van de Wandelknooppuntenkaart en enig richtinggevoel wijken we af van de richtingpijlen, en constateren verderop dat wij toch wel goed hebben gekozen. Kortom het is vandaag wederom enigszins spoorzoeken.
We zijn onlangs door Recreatieschap Marrekrite prima geholpen met een nulversie van de Fiets- en wandelknooppuntenkaart Fryslân, van de regio Zuidoost-Fryslân; en eerlijk is eerlijk, als je die erbij hebt, los je de problemen van de wandelgids niet geheel op, maar lukt het je wel - met enige scherpe oriëntatie in het veld - om de route (vrijwel geheel) correct te volgen. We ervaren in elk geval de wandelknooppuntenkaart als van doorslaggevende betekenis voor het volgen van de juiste route.
Als over enige tijd de wandelknooppuntenkaart in de verkoop komt, zou het helpen dat de uitgever van de wandelgids een erratum publiceert - behorend bij de wandelgids - waarin dan voor alle 13 etappes de correcte volgorde van wandelknooppunten staat, zoals die in het veld worden aangetroffen. Afstemming van uitgever en Marrekrite samen is dan van belang, want de ene keer zal de uitgever de routebeschrijving moeten aanpassen, en een andere keer (zoals vandaag waar van paalnummer 29 de 2 ontbrak) zal Marrekrite de paalnummers moeten laten corresponderen met de routebeschrijving. Daarna blijft een periodieke check door beide partijen van belang.

Etappe 1.5: Terug naar Elsloo over Kale Duinen en door het Drents-Friese Wold
Rond 7:30 uur vertrekken we vanuit Feinsum, en brengen we een auto naar het eindpunt in Elsloo. Daarna rijden we van Elsloo naar Ravenswoud, vanwaar we de wandelroute aanvangen. Toen we vanmorgen vertrokken, was het 9 graden Celsius. Bij aankomst in Ravenswoud om 8:45 uur is het 10 graden Celsius. Gedurende de hele dag blijft de zon volop schijnen, zodat de temperatuur vandaag al snel oploopt naar zo'n 21 graden Celsius, en we de hele wandeldag kunnen genieten van een stralend zonnige zondag. Onderweg ontmoeten we vandaag veel wandelaars en fietsers; vooral ook veel (groepen) mountainbikers. Vooral op en rond het Aekingerzand is het een drukte van belang. Velen nemen vandaag de gelegenheid te baat om te genieten van de combinatie van het Nationaal Park Drents-Friese Wold en dit prachtige weer.

Van Ravenswoud naar Aekinga
We verlaten Ravenswoud bij de brug, aan de westzijde, en lopen in westelijke richting langs de Eerste en de Vierde Opwiek, waar een groep runderen graast in dat veengebied.
Ter hoogte van de sluis van Fochteloo steken we de Vaart Zuidzijde over, om dan over De Maden naar Aekinga te lopen. Daar steken we de N381 over, om vervolgens bij Terwisscha naar het Buitencentrum Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer te gaan, waar we op een dan nog stil maar zonovergoten terras een kop koffie drinken. Veel auto's, waarvan een aantal met fietsen op fietsdragers en met paardentrailers rijden de parkeerterreinen op, en na een klein halfuur zit het terras bijna vol. De terraszondag is nu onmiskenbaar begonnen.


Aekingerzand
Na deze koffiepauze betreden we het Aekingerzand, onderdeel van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het was een goed idee om hier de paden voor wandelaars en mountainbikers te scheiden, want op zo'n drukke dag als deze hinderen wandelaars en fietsers elkaar niet in dit gebied, en is er sprake van sportief natuurplezier voor beide categorieën recreanten.


In het duin- en heidegebied van het Aekingerzand passeren we een kudde heideschapen. De meeste lammeren blijven dichtbij hun moederschaap, maar één van de lammeren heeft zich afgezonderd op grote afstand van de kudde. De roepstem van het lam wordt waarschijnlijk door het moederschaap al niet meer gehoord, en het lam doolt roepend verder door de zandduinen en over de heide.
Verderop, tegenover het Aekingermeer, passeren we een aantal omgevallen bomen. Ze liggen allemaal in de dezelfde richting, en zijn dus waarschijnlijk enkele jaren geleden door eenzelfde storm geveld. De wortelstelsels steken enkele meters hoog boven het zandoppervlak uit.

Bultingerveld en Schaopedobbe
In het Bultingerveld komen we langs de locatie waar momenteel een nieuwe waterplas wordt gegraven, die ook al wordt aangeduid als hondenspartelplaats. Enkele honden maken nu alvast van die nieuwe plas gebruik.
Dan steken we de Kloosterweg over, en wandelen in de richting van de Schaopedobbe. Daar gaan we in westelijk richting verder, door het bosperceel, om verderop dan het laatste deel van deze etappe over het fietspad langs de Kloosterweg naar Elsloo te lopen. Daar staat onze auto, waarmee we vervolgens terugrijden naar Ravenswoud.
Bij Aekinga scheiden vervolgens onze wegen, want Durkje rijdt door naar Terwisscha, waar ze bij Buitencentrum Drents-Friese Wold een afspraak heeft voor een ontmoeting met haar vriendinnen Nely en Anja, en ik rijd met de andere auto weer terug naar Feinsum, om dit wandelverslag als webimpressie van deze wandeletappe alvast online te zetten.

Geen opmerkingen: