zaterdag 6 april 2019

Ledenraad werkt, bidt en bewondert

Vrijdag 5 april 2019 
Expositie over een nieuwe kijk op kunst en calvinisme
Ledenraad oude en nieuwe stijl
Met de verandering van de statuten van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) veranderde ook de samenstelling van haar Ledenraad.
Vandaag is het moment aangebroken dat de leden van de voormalige Ledenraad worden bedankt voor hun veelal jarenlang gepassioneerde inzet voor het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap, en tegelijk kunnen we kennismaken met de nieuwe leden van de Ledenraad nieuwe stijl.
Dat doen we vandaag in Dordrecht, waar we met een groep Ledenraadsleden, beroepskrachten uit Haarlem en verenigingsbestuurders bijeenkomen om deze transitie van oude naar nieuwe Ledenraad te markeren.


Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme
Om 14.00 uur worden we ontvangen in de lounge van het Dordrechts Museum. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf heet alle genodigden van harte welkom, en benoemt de aanleiding van deze feestelijke middagsessie in Dordrecht.
Daarna gaan we in twee subgroepen uiteen, voor een rondleiding met een gids door de tentoonstelling 'Werk, bid en bewonder', die momenteel kan worden bezichtigd in het Dordrechts Museum.

Keurbijbel
Na ongeveer een uur komen we met zijn allen weer bijeen in de museum-lounge, waar bestuursvoorzitter Karin van den Broeke de afscheidnemende Ledenraadsleden toespreekt met welverdiende bewoordingen van dank.
Dan krijgen we nog een toegift, want we kunnen nog mee naar het in Dordrecht nabijgelegen museum 'Hof van Nederland', waarin we in het verlengde van de pas bezochte tentoonstelling met een gids een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Te Kunst en te Keur'. Hier kunnen we een groot aantal Keur-Bijbels bekijken, die ter gelegenheid van deze expositie in bruikleen zijn gegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Robotbijbel
Op de terugweg naar het Dordrechts Museum wandelen we nog langs de buitenvitrine tussen de beide musea, waarin een robotarm in een periode van ongeveer zeven maanden de volledige tekst van de Statenbijbel overschrijft op een grote papieren boekrol.

Geen opmerkingen: