zaterdag 6 april 2019

Jas van belofte

Donderdag 4 april 2019 
Cover van het Boekenweekgeschenk 2019

Boekenweekgeschenk 2019
Als Arthur met hoge snelheid per ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, is hij er zeker van dat hij bezig is het leven te verlaten. Bijna vanaf de andere zijde overziet hij wat hij achterlaat, en vraagt zich af of het genoeg is.
Dit is in kort bestek de rode draad van het Boekenweekgeschenk van 2019. Speciaal voor de Boekenweek van 2019 schreef Jan Siebelink de novelle 'Jas van belofte'; als ode aan een vriendschap, aan een vader en aan het schrijven van boeken.

Perspectief op de toekomst
De novelle 'Jas van belofte' gaat over Arthur Siebrandi. Er is weinig fantasie voor nodig om je als lezer te realiseren dat de achternaam van Siebrandi sterk lijkt op de achternaam van schrijver Siebelink. Wie Siebelinks roman 'Knielen op een bed violen' heeft gelezen, zal vrij snel enige analogie ontdekken in de sterk bepalende rol die de vader (van Jan en Arthur) speelt in Siebelinks verhalen.
De titel van het boek is ontleend aan het bijbelboek Koningen 2:12, waarin staat: “Daarop nam Elia zijn mantel en sloeg op het water van de Jordaan dat zich her- en derwaarts verdeelde, zodat hij met Elisa, zijn opvolger, kon oversteken. Aan de overkant wachtte hem een vurige wagen en vurige paarden. Aldus voer Elia ten hemel, verdween uit het oog. Daarop raapte Elisa de mantel op die van hem gevallen was tijdens de opneming.” 
De jas van belofte staat symbool voor het perspectief op de toekomst, aan het eind van de 'smalle weg'.

Hard werken
In het begin van het boek krijgt de 79-jarige Arhur een beroerte en wordt met een ambulance in vliegende vaart naar het ziekenhuis gebracht.
In de cursief gedrukte passages volg je als lezer het geleidelijk afscheid nemen van zijn leven. Gedurende deze ambulancerit blikt Arthur terug op zijn leven
Arthur worstelde jarenlang met het schrijven van een roman. Het verhaal in die roman over Arthur zijn vader, die - toen Arthur nog een jongetje was - zomaar uit zijn leven verdween. Alleen de jas die op straat achter bleef, rest nog van zijn vader
Behalve dat hij een roman schrijft, is Arthur naast het lesgeven als inval-docent Frans ook met een promotieonderzoek bezig. Het boek laat ons zien dat het schrijven geen sinecure is. De lezer krijgt even het perspectief dat de roman en het proefschrift vlot zullen verschijnen, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Je herkent de in Siebelinks boeken terugkerende thematiek van de hardwerkende man (vader van Arthur en van Jan enerzijds, en van Arthur als symbool voor de auteur), die ploetert maar moeizaam tot geen resultaat en succes op al dat werk behaalt.
Verder licht het verhaal een tip van de sluier op over het proces van vallen en opstaan, dat een auteur doorloopt in de wereld van de uitgeverij van boeken.

Siebrandi & Siebelink

  • Het leven op aarde is slechts voorbereiding.
  • En als er iets te vergeven valt, God heeft daarvoor doorgeleerd. Het is toch zijn vak om te vergeven?
  • Bestaat er iets ergers dan een mens die doodgaat? Bij elk sterven zou de wereld even stil moeten staan.
  • In de Bijbel wordt homoseksualiteit gekoesterd. Hoe kan de kerk daar zo tegen zijn?
  • Je hebt in je leven maar één doel. Hou dat voor ogen.
  • Die jas is een jas van belofte. Je wilt de vondst van die jas en het wonder beleven.
  • Met voetbal kijken verdien je de eeuwigheid niet.
  • Arthur Siebrandi had geen plan. Hij was nerveus en bang.


Geen opmerkingen: