zondag 23 december 2018

Kerkbloemen voor Radio Middelsee-vrijwilligers

Vierde Zondag van Advent 23 december 2018
Dank je wel-speech in De Hege Stins voor vrijwilligers van Radio MiddelseeBloemen voor radio-vrijwilligers
Tijdens de ochtendkerkdienst in De Hege Stins te Stiens staan er twee emmers met mooie boeketten bloemen bij het liturgisch bloemstuk. Het blijft tijdens de viering eerst nog een verrassing waar die toe dienen.
Op het moment dat normaal gesproken de kinderen uit de Kindernevendienst terug zouden komen in de kerkzaal, worden de in de kerk aanwezige vrijwilligers van Radio Middelsee uit Stiens naar voren genodigd om op het podium te komen. Zes van de zeven zijn aanwezig, en de zevende vrijwilliger zit momenteel in de radiostudio, omdat de radio-uitzending wel door moet gaan.

Radio Middelsee Stiens e.o.
De kerkenraad wil vanmorgen in onze kerkelijke gemeente stilstaan bij en aandacht geven aan het feit dat Radio Middelsee na z'n 30 jaar uitgezonden te hebben, aan het eind van dit kalenderjaar ophoudt te bestaan, als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Alleen de Leeuwarder omroep LEO mag blijven bestaan in de heringedeelde gemeente Leeuwarden, dus dat betekent het einde van het bestaan van Radio Middelsee, die vanuit Stiens al tientallen jaren haar radio-uitzendingen in de ether brengt in een groot verzorgingsgebied van Noord-Fryslân.

Tsjerke yn Beweging
In al die bestaansjaren heeft Radio Middelsee ook ruim aandacht besteed aan het kerkelijk leven in Stiens en omstreken. Een sprekend voorbeeld daarvan is het donderdagavondprogramma 'Tsjerke yn Beweging', en natuurlijk ook al die kerkdiensten in onze regio die voor de vele belangstellende luisteraars thuis werden uitgezonden.
Vele malen ben ik er in de afgelopen jaren geweest om in het programma 'Tsjerke yn Beweging' iets te vertellen over allerlei kerkelijke activiteiten en over allerlei andere zaken die te maken hebben met geloof en (gemeente-)opbouw. Zo werd ik in voorgaande jaren regelmatig geïnterviewd over onder andere: Gemeentediensten, kerkelijk jeugdwerk, over de website van de kerkelijke gemeente, over vrijwilligerswerk in de kerk, Stichting Rusland Kinderhulp, beroepingswerk, het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap, de oprichting en het werk van Krúspunt, het uitgeven van Friese boeken door de Kristlik Fryske Folksbibleteek, over pelgrimeren en het Jabikspaad, over mijn bloggen, en vorige week donderdag was ik nog in de studio voor een laatste live-uitzending over het werk van de Stifting Nijkleaster.

Grote dank aan de vrijwilligers
Dat is zomaar een persoonlijke greep uit slechts enkele van de vele radio-uitzendingen die Radio Middelsee jarenlang in de ether heeft gebracht. Zo heeft bijvoorbeeld ook onze oudste zoon Jan Wijbe jarenlang een eigen muziekprogramma voor tieners uitgezonden vanuit de radiostudio op de vrijdagavond.
Het is dan ook een goede zaak dat deze waardevolle vrijwilligers van Radio Middelsee vanmorgen tijdens deze kerkdienst in het zonnetje worden gezet door onze kerkenraad. Zij krijgen na alle woorden van waardering en dank allen een mooi boeket bloemen aangeboden, en dat wordt van harte ondersteund door een welverdiend applaus van de kerkgangers in een bijna volle kerkzaal.
Daarna neemt domina Karlijn Kwint de voortgaande lijn van de kerkdienst weer over, en volgen we verder de reguliere liturgie van de dienst.

Geen opmerkingen: