maandag 24 december 2018

Kerstavond met Crescendo in Feinsum

Maandag 24 december 2018 
Kerstconcert van fanfare Crescendo in de Sint-Vituskerk van Feinsum
Kerstconcert met twist
De inwoners van ons Friese dorp Feinsum komen elk jaar op Kerstavond zoveel mogelijk met zijn allen bijeen, om samen stil te staan bij het feit dat we aansluitend de Kerstnacht in gaan, om morgen het Kerstfeest te vieren. Traditiegetrouw zit de Sint-Vituskerk van Feinsum dan vol.
De fanfare Crescendo van Feinsum & Hijum verzorgt in deze bijeenkomst doorgaans de muziek, en in de afgelopen jaren heeft de Britsumer Hindrik Liemburg een kersttoespraak gehouden. Dit jaar heeft de organisatie er echter voor gekozen om fanfare Crescendo de hele bijeenkomst te laten verzorgen. Daarom wordt deze avondbijeenkomst aangekondigd als 'Kerstconcert', met overigens 'een verrassende twist'. Dat gaan we vanavond met zijn allen in deze volle kerk beleven.

Oerknallend begin
Als de laatste extra stoelen de kerkzaal zijn ingedragen, en iedereen een plaats heeft, begint Crescendo met twee inleidende muziekstukken, waaronder 'Komt allen tesamen'.
De voorzitter van Dorpsbelangen Feinsum opent de avond met woorden van welkom, en wijst ons op het komende concert, waarin we zullen worden geconfronteerd met zaken als: tegenstellingen, discussie, confrontatie.
Na het lied 'Stille nacht, heilige nacht', verschijnen filmbeelden op het beamerscherm, en schrikken we allen op vanwege een oorverdovende knal met lichtflits. In het met mooie filmbeelden ondersteunde muziekstuk wordt ons wel duidelijk dat we hier luisterden naar een soort oerknal, die het begin van alle leven op aarde inluidde. We kijken tijdens de muziek naar de ontstaansgeschiedenis van de wereld.

Evolutie en/of Schepping
Een eerste verteller - in het zwart - komt de kerkzaal binnen, en vertelt over de evolutionaire ontstaansgeschiedenis van de aarde, om tot slot te verwijzen naar de dinosauriërs, die we tijdens het volgende muziekstuk in animatiebeelden krijgen te zien.
Jezus is geboren
Een tweede verteller - in het wit - verschijnt ten tonele, die een heel ander verhaal vertelt, uit de Bijbel, over het geboorteverhaal van Jezus. Wij kijken dan naar de muzikaal omlijste filmbeelden van het geboorteverhaal van Jezus, compleet met herders en magiërs (ofwel Wijzen uit het oosten).
De eerste verteller protesteert tegen dit verhaal van Schepping en Jezus, want - zo zegt hij - Maria kon niet zwanger zijn, Jezus kon echt niet over water lopen, en Zijn opstanding na de dood kan al helemaal niet. "Sprookjes zijn het", zo protesteert hij.
De tweede spreker stelt daar tegenover dat de Bijbel wel het meest gelezen boek ter wereld is; dat de bijbelse verhalen - zoals het geboorteverhaal van Jezus - voor mensen wel heel belangrijke verhalen zijn.

Zwart-wit
Inmiddels is ons wel duidelijk geworden dat het hier vanavond gaat over tegenstellingen, over zwart-wit-denken.
Dat is overigens ook heel mooi verbeeld door de fanfare, want de korpsleden zijn links wit gekleed, en rechts in het zwart. Wit zit voor het zwarte deel van het beamerscherm, en de zwartgekleden zitten vóór het witte gedeelte van het scherm. De zwarten steken sterk af tegen de witte kerkmuur, en de witgekleden constrasteren met het zwarte kleed dat hoog opgaand over de herenbank achter hen is gedrapeerd.
De evolutie-aanhanger steekt steeds schriller af tegen de Schepping-boodschapper. We luisteren naar de prachtige fanfare-klanken van de filmmuziek van Frozen.
Het conflict tussen de witte spotter en de zwarte 'fine' speelt steeds hoger op, en na het muziekstuk met de filmbeelden van de gevaarlijke Hotsprings van Yellowstone National Park worden we geconfronteerd met een knallende ruzie tussen spotter en gelovige. Het komt tot een heftige klap in het gezicht.
Ineens is het doodstil in de kerk, en donker. Een kind linksachter me vraagt aan moeder bezorgd: "Wat is er gebeurd, mem?"
Na het duister en vanuit die stilte treden de spotter en de gelovige elkaar tegemoet, en na beiden het nodige gerelativeerd te hebben, leggen ze hun ruzie bij, geven ze elkaar de hand, omhelzen elkaar, en zeggen 'sorry'.
Zo komen we met een muzikaal omlijste verzoeningsfilm terecht in een sfeer van verzoening, respect en begrip voor elkaar.

Kerstgroet uit Wit-Rusland
Dat is Kerst
We horen dat Jezus op aarde is gekomen (Kerst) om orde te scheppen in de chaos van onze wereld, en - zo sluit het stuk af - "Dat is Kryst!"
In de verzoeningsfilm hadden we al gezien, dat die verzoening en het scheppen van orde wereldwijd speelt, wat wij zagen in oude filmbeelden van bijvoorbeeld Clinton met Rabin en Arafat (1993), en van toenadering van de leiders van Noord- en Zuid-Korea (2018). Kerst - en orde scheppen in deze wereld - is dus ook iets van en voor de hele wereld.
Met prachtige muziek wordt het concert afgesloten, en nadat de beide sprekers en het korps door de organisatie hartelijk zijn bedankt voor het prachtige Kerstconcert, krijgen we tussen de twee daverende applaus-rondes nog een mooie toegift van fanfare Crescendo, en sluit het korps af met de klanken van een 'Merry Christmas'.

Geen opmerkingen: