zondag 1 april 2012

Palmpasen op Passiezondag


Zondag 1 april 2012
Palmpasenkruisen met broodhaan en snoepgoedIntocht in Jeruzalem
Op zondag 26 februari 2012 vierden we in De Hege Stins te Stiens het begin van de Veertigdagentijd, ook wel de Vastendagen of de Passietijd genoemd. Volgende week zondag is het Paasfeest. Vandaag, precies één week vóór Pasen, is het Palmzondag, de zondag voorafgaand aan de zogenoemde ‘Stille Week’, die vandaag begint. Vandaag op Palmzondag staan we stil bij de Intocht van Jezus in Jeruzalem. Onze lector van vandaag – Piet Dijkhuis – leest dit Bijbelverhaal bij aanvang van de ochtendkerkdienst in De Hege Stins. We gaan met ingang van vandaag de Stille, Goede Week in; een tijd van inkeer, om stil te staan bij Jezus' lijden en sterven, dat in de komende werkdagen steeds dichterbij komt.

Intocht van de cast
Bij aanvang van deze kerkdienst zijn de voorste rijen van de kerkzaal nog leeg. Een lange stoet gemeenteleden, jong en oud, komt om 9.30 uur vanuit de ontvangsthal van De Hege Stins de kerkzaal binnen en neemt plaats op deze voorste rijen. Dit is de nagenoeg complete groep gemeenteleden die een bijdrage heeft geleverd aan de musical van onze Protestantse Gemeente van Stiens; de musical ‘Jozef’, die dit weekend met de laatste, extra voorstelling tot een afronding is gekomen. De omvangrijke musical cast is vanmorgen hier aanwezig om samen met ons hun succesvolle musicalproject af te sluiten. Dominee Gerrit Wessels, onze voorganger vanmorgen, blikt kort terug op dit waarde(n)volle gemeenteproject, hij bedankt alle medewerkers namens onze hele gemeente en spreekt de wens uit dat deze musical ook een bijdrage zal leveren als positieve impuls voor gemeenteopbouw, hetgeen één van de doelen van deze Stienser musicalproductie is.

Intocht van de Palmpasenoptocht
We gaan verder met de Veertigdagentijd. Vandaag, Passiezondag, is nog een overgangsdag naar de Stille Week, want op deze Palmzondag vieren we het Palmpasen wat frivoler dan alle andere zondagen van de Veertigdagentijd. Aan het begin van de kerkdienst verlaten de kinderen met hun Kindernevendienstleiding de volle kerkzaal, want zij gaan tijdens deze kerkdienst in hun Kindernevendienst op eigen wijze ook aan het werk met Palmpasen. Dominee Wessels had de kinderen er al op gewezen dat ze daar hard aan het werk moeten om na afloop aan het eind van de kerkdienst met een verrassing terug te komen in de kerkzaal. Na de preek komen de kinderen trots weer terug in de kerkzaal. Een rij van zo’n 40 basisschoolkinderen wandelt in een lange optocht door alle tussenpaden van de kerkzaal. In hun handen dragen ze allemaal een door hen zelf gemaakt Palmpasenkruis, met vrolijke kleuren en met lekkernijen versierd, met in top de welbekende Broodhaan.

De broodhaan in top
Na deze wandeling door de hele kerkzaal nemen de kinderen plaats op het liturgisch centrum vóór in de kerk, waarna dominee Wessels met de kinderen in gesprek gaat over (Palm)Pasen en over de symboliek van de Broodhaan bovenop hun Palmpasenkruis. In dat vraaggesprek met dominee Gerrit Wessels vertellen de kinderen keurig waarom de haan bovenop hun Palmpasenstok prijkt, waarbij ze verwijzen naar de haan die in het bijbelverhaal driemaal kraait nadat de discipel Petrus had ontkend dat hij een leerling zou zijn van zijn gevangengenomen rabbi Jezus. Na dit vraaggesprek met de voorganger gaan de kinderen weer naar hun zitplaats in de kerkzaal. Tijdens het slotlied van deze kerkdienst, zie je hier en daar boven de mensen uit enkele Palmpasenkruisen langzaam meedeinen op de klanken van de samenzang.  

Een Goede Week
Eerst nog de Goede Week, met haar Stienser avondgebeden in De Hege Stins op maandag, dinsdag en woensdag en daarna – ook in De Hege Stins te Stiens - op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de stille dagen van inkeer, om uiteindelijk aanstaande zondag 8 april 2012 de opstanding van Jezus Christus dankbaar en uitbundig te vieren als het lang verwachte Paasfeest.

Geen opmerkingen: