maandag 2 april 2012

Rood Roze Wit


Maandag 2 april 2012
De Liturgische Viertafel van Palmpasen

Dienstbaarheid
Gisteren – op Palmpasen - stond op het liturgisch centrum van De Hege Stins van Stiens weer zo’n  prachtige liturgische viertafel.
Het thema van deze zesde zondag van de Veertigdagentijd was: ‘Op weg in dienstbaarheid’. 

Vandaag is rood
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede, en paars voor het passiegedeelte.
De kleur rood verwijst naar de kleur van het hart, van de geest en van het bloed.
We denken daarbij ook aan de liefde van de mensen langs de weg, alsof die mensen met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen tijdens zijn Intocht in Jeruzalem.

Vandaag is paars
Paars is hier de kleur van voorbereiding en van ingetogenheid.
Het is de kleur van de Passie die we gedurende de Veertigdagentijd (de Passieweken) gebruiken.

Vandaag is roze
Roze is de mengkleur van rood  en wit.
In deze 40dagen-voorbereidingstijd naar Pasen breekt vanuit het rood als het ware het wit van het feest al door.
De roze kleur zien we in de staande en liggende planten.

Drie-Eenheid
Ook zien we in deze liturgische bloemschikking de klimopbladeren van de Hedera.
Die Hedera-bladeren symboliseren de onsterfelijkheid en de trouw van God.
De drie bladpunten van het Hederablad staan voor de Drieëenheid, dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Gaffel
In de christelijke traditie is het zogenaamde gaffelkruis de kruisvorm die het meest herinnert aan een levensboom.
Het gaffelkruis is een kruisvorm die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een levensboom.
De twee naar boven gestrekte takken of armen drukken de verbinding met het menselijke en met het goddelijke uit.
In het lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt de aarde met de hemel verbonden.
Het dragen van het kruis wordt ook wel ervaren als een loutering, als een doorworsteling en de overwinning op het lijden; het wordt een teken van opstand en van opstanding.
Het dode hout - dat lijden en onrecht verbeeldt - wordt langzaam maar zeker een vruchtbare bloeiende boom.

De Steen
Tenslotte zien we ook een steen liggen.
De steen staat symbool voor het fundament en voor het onwrikbare.
De sluitsteen voor het graf van Jezus mag dan wel de onherroepelijke dood van Jezus symboliseren, maar die steen werd afgewenteld en betekende daarmee dat het graf open was.

Veertig dagen
Jezus zal opstaan uit de dood.
Pasen!
Jezus is opgestaan uit de dood.

Geen opmerkingen: