zondag 15 april 2012

Kloosterpad 1453 van Damwâld naar Dokkum (deel 3)

Zondag 15 april 2012 
Bij de twee molens op het Bolwerk van Dokkum


Start wandelseizoen 2012
Na de evangelisatiekerkdienst en het koffiedrinken vanmorgen en de warme maaltijd rond het midddaguur rijden Durkje en ik aan het begin van de middag naar Damwâld. Het is mooi zonnig weer met nog wel een frisse noordenwind, maar toch aangenaam wandelweer, dus na onze lange winterstop is het vandaag een dag bij uitstek om weer eens onze wandelschoenen aan te trekken om zo langzamerhand weer lange afstandswandelingen te gaan ondernemen. We beginnen ons wandelseizoen 2012 met een korte wandeling van zo'n 10 kilometer, in Noordoost-Fryslân.

Noordertraject
We bewandelen vandaag nog een stukje van het 'Friese Kloosterpad 1453'. Het Zuidertraject van dit eeuwenoude kloosterpad hebben we in februari 2011 gelopen en het Noordertraject bewandelden we daarna in maart 2011. Toen kozen we ervoor om de westelijke variant van het Noordertraject te lopen, dat vanaf Damwâld via Rinsumageest en Sijbrandahuis aankomt in de Friese Elfstedenstad Dokkum. Maar dit Noordertraject kent ook een oostelijke variant vanuit Damwâld naar Dokkum. Die routevariant lopen Durkje en ik vanmiddag.

Damwâld = Akkerwoude +  Murmerwoude +  Dantumawoude
Vanuit Stiens rijden we naar Damwâld, waar we onze middagwandeling beginnen bij de kerk van het voormalige Akkerwoude. Over de Voorweg gaan we in oostelijke richting naar het centrumkruispunt van Damwâld. Daar passeren we de oude dorpskerk van het voormalige Murmerwoude, oorspronkelijk toegewijd aan Bonifatius. Voorbij de rotonde passeren we aan onze rechterhand de 'Fermanje', ofwel de Vermaning, de Doopsgezinde kerk van het vroegere Dantumawoude. Daarna gaat het verder in de richting van de twaalfde eeuwse dorpskerk van Dantumawoude, oorspronkelijk gewijd aan Benedictus. Nog vóór we deze kerk bereiken, gaan we echter in noordelijke richting over de Hoeksterlaan naar de Kooilaan, richting Dokkum.

Friese Kloosterpad 1453 voltooid
Na de Kooilaan gaan we over de Trekweg naar het fietsers- en voetgangerstunneltje, dat onder de zuidelijke ringweg van Dokkum door gaat. In Dokkum volgen we eerst het Damwâldsterreedsje en de Parklaan. In noordelijke richting passeren we over de Woudweg vlak vóór het Dokkumer stadscentrum de Bonifatiuskapel. Bij het bolwerk aangekomen nabij de Woudpoortbrug sluiten we de wandellus van het Noordertraject van het Friese Kloosterpad 1453.

Terug naar Damwâld
Over het voetpad langs de Lyceumweg volgen we dan het water, met aan de overzijde van het water het Zuiderbolwerk, een deel van de oorspronkelijke verdedigingswerken van deze oude Friese stad. Waar het Zuiderbolwerk over gaat in het Baantjebolwerk krijgen we een prachtig uitzicht over de beide molens die hier op de hoeken van het Dokkumer Bolwerk staan. Langs de Birdaarderstraatweg lopen we Dokkum uit. Over het fietspad van de Rondweg-West lopen we langs de N356. Over het fietspad langs de Murmerwoudsterweg gaan we in zuidelijke richting weer terug naar Damwâld. Iets zuidelijker gaan we over het fietspad langs de Haadwei. We passeren onderweg de Koailoane ter hoogte van het buurtschap Wâldhiem. Eigenlijk willen we over de Achterwei terug lopen naar de Damwâldster Foarwei, maar aan de oostzijde van Achterwei is door een  gegraven sloot de doorgang van de Haadwei naar de Achterwei geblokkeerd. Op zich is dat geen probleem, want om het Damwâldster winkelcentrum heen lopend en over het bedrijventerrein kunnen we ook naar de Foarwei lopen, waar onze auto staat geparkeerd.

Bedevaart door Oost-Fryslân
Na ongeveer 2,5 uur wandelen arriveren we bij de auto achter de kerk van Akkerwoude. We rijden naar Broeksterwoude om daar een kop koffie te drinken bij de ouders van Durkje. Na het avondeten verlaten we Broeksterwâld en rijden door het nog steeds door de voorjaarszon beschenen Bûtenfjild naar de Dokkumer Ee, die we bij Burdaard oversteken. Via Bartlehiem en de Hallumer Mieden arriveren we weer thuis in Stiens. Einde van een mooie eerste wandelmiddag in het voorjaar van 2012. Met dit laatste wandeltraject beëindigen we vanmiddag onze driedaagse bedevaart van Smalle Ee naar Dokkum, over het eeuwenoude kloosterpad in het oosten van Fryslân.

Geen opmerkingen: