zaterdag 20 maart 2010

Voorjaarsbijeenkomst Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Zaterdagmiddag 20 maart 2010

Vanaf de Jaarbeurs Utrecht wandel ik naar de nabijgelegen Hogeschool Domstad, waar vandaag de Najaarsbijeenkomst plaatsvindt van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Het thema van deze pelgrimsontmoeting is "Pelgrimeren = Beweging van Lichaam en Geest". Bij binnenkomst bezoek ik op de Informatiemarkt eerst de informatiestand van onze Stichting Jabikspaad Fryslân, die hier met een grote standbezetting vandaag het Friese Jabikspaad promoot. Ook hier blijkt onder de aanwezige langeafstandswandelaars veel belangstelling te bestaan voor ons Friese pelgrimspad dat start bij De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie.

De eerste workshop die ik bijwoon, gaat over de inhouden van de schrijfcursus "Kom op verhaal, pelgrim", verzorgd door Anke Jansen en Joop van der Donk, een ex-collega van me die vroeger bij ons werkte op de - toen nog - Christelijke Hogeschool Nederland. In dit uur zijn we enerzijds bezig met de wijze waarop je als pelgrim je materiaal verzamelt om daar een goed leesbaar verhaal over te schrijven en anderzijds worden enkele tips gegeven om je schrijfproces te starten bij het op weg gaan. Tijdens de workshops gaan we ook enkele malen in tweetallen aan het werk met het schrijven van korte teksten.

Dan is het tijd voor de lunch. En dan blijkt ook dat de opkomst vandaag weer groot is. Zo'n 400 pelgrims zijn uit alle delen van het land gekomen om elkaar hier vandaag te ontmoeten, om zich te laten informeren en om met elkaar terug te blikken op elkaars wandelervaringen en vooruit te blikken op wandelplannen.

Na deze pauze woon ik de workshop bij van de Werkgroep Spiritualiteit van het genootschap, die wordt verzorgd door Gerard van Poppel. De workshop begint met een meditatieoefening, waarbij je als pelgrim in meditatief opzicht terug gaat naar het moment waarop je besloot om op pelgrimage te gaan, naar je ervaringen onderweg en hoe je dat verwoordt voor jezelf, voor je vertrouwenspersoon en hoe je dat voor een breder publiek bijvoorbeeld op schrift zou zetten. Daarna blik je diep in je herinneringen terug over het verschil dat je ervoer tussen het moment dat je van thuis vertrok en het moment dat je aankwam in Santiago de Compostela. Na deze meditatieve sessie krijgen de aanwezigen ook de gelegenheid om iets over hun eigen ervaringen te vertellen.

Tenslotte ben ik aanwezig bij de lezing van Ineke Albers. Ze is als buitenkerkelijk theoloog en fotograaf ook gespecialiseerd in neurowetenschappen en promoveerde in 2007 op het proefschrift "Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt", het resultaat van een onderzoek over pelgrimage, lopen en genezing. Het onderwerp van haar lezing vandaag is: "Bewegen is een zegen voor de geest".

Na een korte introductie over een onderzoekrapportage uit 1907 handelend over de massa ofwel het gewicht van de ziel, gaat ze dieper in op de volgende twee onderwerpen van haar lezing:
1. De invloed van beweging op het ontstaan van de geest, aangaande het eigentijdse denken over het feit dat het bewegende lichaam cruciaal is voor het ontstaan en voor de groei van de menselijke geest;
2. De invloed van beweging op de toestand van de geest, over de stelling dat lopen je vrolijk/opgewekt en slim maakt en dat het je in een euforische toestand van de "zevende hemel" brengt.

Jean Jacques Rousseau zei het al: "Mijn lichaam moet in beweging zijn om mijn geest in beweging te brengen".
Tijdens intensief wandelen wordt in de hersenen het stofje "dopamine" aangemaakt, dat er bij langdurig wandelen voor zorgt dat er een soort van wandelverslaving wordt gecreëerd in je hersenen, maar dan in elk geval wel een aangename en doorgaans gezonde verslaving.

Geen opmerkingen: