zaterdag 6 maart 2010

Stichtingsbestuur Jabikspaad Fryslân vergadert in Sint-Jacobiparochie

Donderdag 4 maart 2010

Als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân komen we vanavond wederom bijeen in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. De bestuursvergadering begint met een terugblik op alle lief & leed en taken & zaken van de periode die ligt tussen de vorige vergadering en die van vandaag. Conclusie is dat er veel gebeurt op en langs het Jabikspaad en dat stemt in elk geval tot tevredenheid.

Na de gebruikelijke bespreking van een aantal routezaken omtrent dit Fries-Overijsselse pelgrimspad, gaan we over tot de verdergaande invulling van de onthulling van ons pelgrimsmonument de "Jirnsumer Moeting", die in Irnsum zal plaatsvinden in juni 2010, de dag waarop we ook zullen vieren dat het Jabikspaad dit jaar tien jaar bestaat. Voor belangstellenden van pelgrimage en historie zal dit een interessante en aantrekkelijke middag worden met bijzondere sprekers en ceremonieel.

We zijn ook blij dat onze partnerorganisatie het "Nederlands Genootschap van Sint Jacob" zo goed met ons meedenkt en meewerkt aan de realisatie van een pelgrimscentrum in de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie en we zien dan ook al uit naar ons werkbezoek - later deze maand - aan het Sint Jacobshuis te Utrecht waar we als bestuur - samen met een delegatie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de gemeente Het Bildt - ons verder zullen oriënteren op de vorm en inhoud van dit geplande pelgrimscentrum in het voorportaal van genoemde kerk.

We spreken voorts over de verzending van de tweede Nieuwsbrief, over de komende standbemanning in Utrecht, over onze bijdrage aan een nieuw boek over Nederlands Jacob(pelgrim)swegen en over de aanstaande bestuursmutatie in ons stichtingsbestuur.

Geen opmerkingen: