woensdag 3 maart 2010

Stempas mee naar het stemlokaal

Woensdag 3 maart 2010

Deze dag is een veelbesproken en veelbeschreven dag. Niet alleen omdat het de dag is van de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Een bijzondere verkiezingsdag is het ook omdat de resultaten van deze dag als belangrijke graadmeter worden gezien voor de aanstaande landelijke verkiezingen van 9 juni 2010, zulks ten gevolge van de recente val van het kabinet. Behalve graadmeter qua uitslag worden de resultaten van deze gemeenteraadsverkiezingen ook gezien als de nultest voor de binnenkort op te starten verkiezingscampagnes van alle landelijk opererende politieke partijen.

Maar vandaag dus eerst de focus op de verkiezing van de gemeenteraad, een belangrijk orgaan binnen de gemeentelijke organisatie. De nieuwe gemeenteraad neemt immers de komende vier jaren besluiten waar wij als inwoner van die gemeente direct dan wel indirect mee te maken (kunnen) krijgen. Daarnaast zien we dat de gemeente steeds meer taken van de Rijksoverheid toegeschoven kreeg en krijgt, waardoor de gemeente waarin je woont en de plaatselijke gemeenteraad voor ons als burger van de gemeente aanwijsbaar belangrijker worden. Voldoende reden dus om aan deze verkiezingen mee te doen door je stem vandaag uit te brengen.

Onze gemeente Leeuwarderadeel gaat bij deze verkiezingen voor het eerst gebruik maken van de zogenoemde “stempas”. Voordeel van toepassing van de stempas is dat je nu zelf kunt bepalen in welk stembureau in Leeuwarderadeel je wilt gaan stemmen, iets wat in grotere steden vanwege afstand en drukte doorgaans belangrijker is dan in een dorp als Stiens. Vandaag moeten we er dus voor het eerst rekening mee houden dat we zonder deze stempas niet mogen/kunnen stemmen, waar dat vroeger nog wel lukte op vertoon van je legitimatiebewijs.

Behalve de stempas neem ik nu ook een legitimatiebewijs mee, want vanaf vandaag zal de voorzitter van het stembureau om beide documenten vragen alvorens mag worden gestemd. Voor mij is het dichtstbijzijnde stembureau gevestigd in de sportzaal van zorgcentrum Talant aan de Ieleane te Stiens. In deze gymzaal zit het drie personen tellende stembureau, onder voorzitterschap van één van onze huidige wethouders, Gelly Visser, tevens 1e loco-burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel.

En inderdaad, na het inleveren van de stempas en het checken van mijn ID-bewijs mag ik op het stembiljet met het rode potlood een keuze maken uit één van de vijf deelnemende lijstpartijen, te weten: Gemeentebelangen Leeuwarderadeel (GBL), PvdA, CDA, Fryske Nasjonale Partij (FNP) en VVD.

Geen opmerkingen: