zaterdag 6 maart 2010

Afscheidsdiner in restaurant De Grote Wielen

Vrijdag 5 maart 2010

Om 19.00 uur arriveren Durkje en ik bij restaurant De Grote Wielen - tussen Leeuwarden en Hardegarijp - voor een afscheidsdiner, dat wordt georganiseerd door het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim. Vanavond gaan we na hun jaren trouwe dienst afscheid nemen van twee leden van ons regiocomité, te weten drs. Joop Bouma en drs. Teun Simonides.

Na een aperitief wordt deze avond en de maaltijd geopend door regiocomitélid Wil Lodewijk, die deze avond samen met regiocomitélid Berber Bijma organiseerde. Regiocomitélid Hans Capel verluchtigt deze opening met het voorlezen van twee korte Chassidische verhalen. Na het voorgerecht volgt de tafelrede van Janderk Slothouber, die namens de Vereniging VU-Windesheim de afscheidnemende heren op de ons welbekende beminnelijke wijze toespreekt en bedankt voor hun bijdrage aan het werk van onze vereniging voor christelijk hoger onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

Tussen het hoofdgerecht en het dessert is het mijn beurt om als voorzitter van dit Friese Regiocomité beide comitéleden waarderend toe te spreken. We spreken onze dank uit aan Joop Bouma, die sinds 2004 lid is van ons regiocomité en al in 2005 tevens lid werd van de landelijke Ledenraad van de Vereniging. We zijn dankbaar voor het vele werk dat Joop als (mede)organisator van onder andere veel publieksactiviteiten verrichte en met name ook voor het adequaat invullen van de functie van secretaris van ons regiocomité.

Daarna volgt het uitspreken van onze dank aan Teun Simonides, die zo ongeveer een kwart eeuw lid is geweest van dit Friese regiocomité, waarvan ook een groot aantal jaren lid van de landelijke Ledenraad. Joop en Teun hebben hun sporen binnen en voor de vereniging en binnen en buiten onze provincie ruim verdiend. Hun kennis, kunde, betrokkenheid en actieve inzet hebben ertoe bijgedragen dat we in de afgelopen jaren waardevolle activiteiten met groot succes hebben georganiseerd, waaraan zij beiden ook een essentiële bijdrage hebben geleverd. Jammer dat ze ons regiocomité verlaten, maar de dankbaarheid overheerst voor de mooie jaren van samenwerking, waarop we met genoegen terugblikken.

Tussen het nagerecht en de koffie is het laatste woord aan Joop en Teun. Op de ons zo vertrouwde wijze blikken zij na elkaar en samen met ons terug op de vele en goede dingen die we samen hebben gedaan en op de aangename wijze waarop we in de afgelopen jaren ons gezamenlijk hebben ingezet voor het werk van de Vereniging VU-Windesheim en voor de instelling die uitgaan van deze Vereniging, te weten: Vrije Universiteit, VU-medisch centrum en Christelijke Hogeschool Windesheim.

Geen opmerkingen: