zaterdag 27 maart 2010

Nederlands Genootschap van Sint Jacob in De Groate Kerk

Zaterdag 27 maart 2010

De plannen om een Pelgrimscentrum te starten in De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie worden met de week concreter. Twee weken geleden hebben we met een Friese delegatie een bestuurlijk werkbezoek afgelegd in het Huis van Sint Jacob van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob te Utrecht. Vandaag worden we in het Jabikshuus in De Groate Kerk van St. Jabik vereerd met het tegenbezoek van een delegatie van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Deze vertegenwoordiging bestaat uit Genootschapsbestuurder Bas Brouwer, Dirk Klop als Coördinator van het Huis van Sint Jacob en twee deskundigen op het technisch gebied van bouwen en inrichten van een Sint-Jacobshuis: Co de Leeuw en Gerard Luiten.

Deze Genootschapsdelegatie ontmoet vandaag een aantal bestuurders van Stichting De Groate Kerk, van Stichting Jabikspaad Fryslân en een bestuurder, een projectleider en de directeur van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het is de bedoeling dat we vandaag afspreken op welke wijze we kunnen gaan realiseren dat de Stichting Jabikspaad Fryslân samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een Pelgrimscentrum gaan inrichten in het voorportaal van De Groate Kerk. Met dit beoogde Pelgrimscentrum benadrukken we dat De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie de officiële startplaats van het Jabikspaad (St. Jacobspad) wordt, dat wandelaars/pelgrims optimaal toegerust en goed voorbereid op hun lange pelgrimsweg zet van het Friese Sint-Jacobiparochie (St. Jacob) naar het Spaanse Santiago de Compostela (ook St. Jacob).

We realiseren ons dat we door eendrachtige samenwerking van al deze partijen - en vooral met de nodige hulp van provincie en gemeente - in staat zullen zijn om waarde toe te voegen aan De Groate Kerk en het Jabikspaad in het bijzonder en aan de recreatie en toerisme van de gemeente Het Bildt en van alle andere Jabikspaad-gemeenten in het algemeen. Om een en ander op correcte wijze te laten verlopen, spreken we vandaag over met name restauratie van de kerk, over de bouw en inrichting van het Pelgrimscentrum, over de vorm en inhoud van alle gewenste samenwerkingsrelaties, over financiële constructies qua investeren en exploiteren en natuurlijk over de inzet van vrijwilligers die dit belangrijke pelgrimsproject voor de periode van de bouw en inrichting en voor de vele jaren daarna mogelijk zullen maken.

Het Pelgrimscentrum van St. Jacob wordt een plaats van:
> informatie, waar belangstellenden informatie over wandelen en pelgrimeren verkrijgen;
> ontmoeting, waar aanstaande pelgrims en ervaren pelgrims hun vragen en ervaringen delen;
> bezinning en meditatie, waar ruimte is om letterlijk stil te staan bij en op de kruispunten op je levensweg;
> verhuur, verkoop en bemiddeling, waar je terecht kunt voor kunst & cultuur, waar je bijvoorbeeld je routegidsen haalt en waar vraag en aanbod van wandelaars en pelgrims bijeen komen.

In de komende maand april zal blijken of alle deelnemende besturen het licht op groen zetten om deze mooie plannen uit te voeren. De Stichting Jabikspaad Fryslân kan het Nederlands Genootschap van Sint Jacob nu officieel verzoeken om het voorportaal te exploiteren, zodat de Friese vertegenwoordigers van de Stichting Jabikspaad en van het Genootschap, samen met de vertegenwoordigers van Stichting Groate Kerk - met wellicht in de toekomst nog andere partijen - een mooi Pelgrimscentrum kan openstellen in een straks drie verdiepingen tellend portaal van deze markante grote kerk, die in eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Aan het eind van de middag zijn we allen gunstig gestemd. Het moet en het zal toch hopelijk mogelijk worden om al aan het eind van dit kalenderjaar de opening van dit Pelgrimscentrum van Sint Jacob te realiseren. De intentie is er en het enthousiasme hiertoe is nog altijd groot.

Geen opmerkingen: