zaterdag 13 maart 2010

Bestuurlijk werkbezoek aan Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Utrecht

Zaterdag 13 maart 2010

Met de trein arriveren we vanmorgen op station Utrecht Centraal. Vandaag vindt het bestuurlijk werkbezoek plaats bij het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, in het Huis van Sint Jacob te Utrecht. Onze degelatie bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de gemeente Het Bildt, de Stichting Groate Kerk en onze Stichting Jabikspaad Fryslân. Op Utrecht Centraal worden we vriendelijk ontvangen door Genootschapsbestuurder Bas Brouwer en Dirk Klop, de Coördinator van het Huis van Sint Jacob. Gezamenlijk wandelen we naar het Huis van Sint Jacob, een zijkapel van de Sint Janskerk in het centrum van Utrecht. Daar worden we gastvrij ontvangen door Sonja Brouwer. In de ontvangsthal van dit Huis van Sint Jacob start rond de stamtafel onze eerste gespreksronde van vandaag.

Als Friese combi-delegatie zijn we hier en nu op bezoek om ons te oriënteren op de wijze waarop het Nederlands Genootschap van Sint Jacob hier in en vanuit Utrecht met zo'n 100-150 vrijwilligers vorm en inhoud geeft aan ledenservice & ledeninformatie ten behoeve van haar ruim 9.000 leden en overige belangstellenden die meer willen weten over het pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Dirk Klop geeft inzicht in hoe hier bijvoorbeeld gewerkt wordt aan kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van pelgrimeren. Hier wordt voornamelijk vraaggericht gewerkt, hetgeen betekent dat de vrijwilligers van het Genootschap hun uiterste best doet om de beantwoording van alle vragen van de bezoekers optimaal te verzorgen.

Als vertegenwoordigers van de genoemde vier Friese organisaties proberen we vandaag mogelijkheden te zoeken en te vinden om een filiaal van dit Informatiecentrum van het Genootschap onderdak te bieden in het Informatiecentrum voor Sint Jacobspelgrims dat de Stichting Jabikspaad Fryslân met alle genoemde partners met een voor ons belangrijke financiële stimulans van de Friese Stichting Plattelânsprojekten en de Provinsje Fryslân graag wil realiseren. We zijn ons er allen van bewust dat dit alleen maar gaat lukken als alle partijen van harte instemmen met de plannen en daaraan ook allemaal een bijdrage willen en kunnen leveren. We zijn daarin met recht nog steeds hoopvol gestemd.

Na de eerste gespreksronde worden we uitgebreid rondgeleid door alle vertrekken van het Huis van Sint Jacob. We kunnen nu met eigen ogen zien hoe hier - ook vandaag - informatie wordt gegeven aan belangstellende wandelaars en fietsers, door het verstrekken van bijvoorbeeld kaartmateriaal, routegidsen, informatie voor pelgrims en door het uitgebreid antwoord geven op alle vragen die beginnende en gevorderde pelgrims hier in de informatieruimte stellen aan de aanwezige voorlichtinggevende vrijwilligers van het Genootschap. En dat allemaal in een aangenaam gastvrije sfeer, in een goed georganiseerd Huis van Sint Jacob.

Na een heerlijke lunch aan de overzijde van de straat volgt een tweede overlegronde in het Genootschapshuis, waarin we in goed overleg samen zoeken naar voorstellen en alternatieven om in het meerdere verdiepingen tellende voorportaal van De Groate Kerk van het Friese Sint-Jacobiparochie nog dit kalenderjaar een aantrekkelijk Pelgrimscentrum te realiseren, waarin belangrijke elementen als informeren, bezinnen en ontmoeten centraal staan. Het realiseren van deze plannen betekent dat we een essentieel nieuwe functie toevoegen aan de huidige functie die De Groate Kerk momenteel in het dorp, in de gemeente en tot ver in de regio nu al met succes vervult.

Aan het eind van de middag zien we goede kansen om onze plannen gezamenlijk te realiseren en maken we een vervolgafspraak voor een tegenbezoek van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob aan ons Fries collectief, dat zal plaatsvinden in De Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie. Dan zullen met name ook de bouw- en restauratieplannen, de inrichting van het Informatiecentrum en de exploitatie van dit geheel centraal staan.

Aan het eind van de middag gaan we bijzonder tevreden weer naar Fryslân terug, want we zien - met grote dank aan onze gastvrouw en gastheren van het Genootschap - terug op een buitengewoon aangenaam werkbezoek, dat ons allen hoopvol stemt dat het echt mogelijk zal worden om een waardevol en aantrekkelijk Informatiecentrum van het Genootschap voor pelgrims te realiseren in De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. Dat zou een grote stimulans betekenen voor de rol die de dorpsgemeenschap van Sint Jacobiparochie, de gemeente Het Bildt en de Stichting Jabikspaad Fryslân vanaf de komende jaarwisseling kan en zal gaan vervullen op het gebied van toerisme en recreatie in het algemeen en de pelgrimage van Sint Jacob(iparochie) naar Sint Jacob (Santiago de Compostela) in het bijzonder. Na vandaag zien we dan ook met vertrouwen de toekomst in dezen tegemoet.

Geen opmerkingen: