zondag 14 maart 2010

Welkom, kinderen van God

Zondag 14 maart 2010

Vanmorgen worden in De Hege Stins te Stiens maar liefst vijf kinderen tegelijk gedoopt. Als gemeente staan we vandaag - samen met de doopouders en hun familie - stil bij het geschenk van dit nieuwe leven en het geschenk van geloven. Voorgangers zijn de predikanten Janny van Dijken en Jaap Overeem, die wisselend voorgaan. Tijdens de doop betekent dit een grote schare rond het doopvont, te weten: de predikant, tien doopouders en vijf babies met ieder ook een broer of zus.

In de overdenking maakt dominee Overeem duidelijk dat er vandaag voor is gekozen om de vijf kinderen eerst te dopen en om pas daarna aan de ouders te vragen de doopvragen te beantwoorden. Want, zo verklaart dominee Jaap, het begint niet bij de ouders, maar bij God. God, die het kind eerst door de doop opneemt in zijn barmhartigheid, waarna de ouders de doop kunnen beamen en verklaren dat zij het gedoopte kind aan hun zorg krijgen toevertrouwd om het te voeden, op te voeden en verder te begeleiden op hun levensweg.

Na het beantwoorden van de doopvragen vraagt de voorganger aan alle gemeenteleden of wij deze kinderen ook willen dragen in ons gebed en of wij met deze dopelingen de weg zullen gaan van het Koninkrijk. Die vraag beantwoorden we met zijn allen als volgt:
Welkom kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Uit de doopouders is een gelegenheidsensemble geformeerd dat onder begeleiding van dominee Jaap Overeem op piano en dominee Desirée Scholtens op contrabas het Opwekkingslied "Kom tot de Vader" zingen, met onder andere deze woorden:

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, en telde elke traan
Omdat Hij van je hield, gaf Hij Zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Aan het eind van deze feestelijke doopdienst sluiten we deze dienst - die geheel in het teken stond van het door God gegeven geschenk van nieuw leven en doop - af met de woorden van het lied:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.


In dat geloofsvertrouwen nemen de doopouders van het groot aantal aanwezigen in de volle kerkzaal na de zegen de felicitaties en goede wensen in ontvangst.
Wat een feest om dit vanmorgen zo met elkaar te vieren!

Geen opmerkingen: