zondag 8 juli 2018

Opening Zomerexpositie Santiago aan het Wad in Sint-Jacobiparochie

Vrijdag 6 juli 2018 
De Zomerexpositie over Pelgrimeren is geopend in De Groate KerkSantiago aan het Wad

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is mede op initiatief van de Stichting Jabikspaad Fryslân en van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob de benaderingswijze verder uitgewerkt om Sint-Jacobiparochie niet alleen het Nederlands-Friese beginpunt van de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela te laten zijn, maar ook het eindpunt van de route van Santiago de Compostela naar Sint-Jacobiparochie. Voor deze insteek is Sint-Jacobiparochie aangeduid als en omgedoopt tot 'Santiago aan het Wad'.
In het kader van Santiago aan het Wad wordt gedurende het hele jaar 2018 een groot aantal uiteenlopende activiteiten georganiseerd, waaronder een Pelgrimsestafette die op 25 juli 2018 zal eindigen in Santiago aan het Wad.

Feestelijke opening
Eén van die activiteiten is de Zomerexpositie over Pelgrimeren, in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie.
Durkje en ik zijn door het bestuur van de Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van deze zomerexpositie, die plaatsvindt in haar Kultureel Sintrum De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie.
In een volle zaal met betrokken genodigden worden alle aanwezige gasten van harte welkom geheten door Eelkje Hilarides, voorzitter van Kultureel Sintrum De Groate Kerk. Ze nodigt me aan het eind van haar openingswoord uit om ook onze Belgische pelgrimsgasten in het bijzonder welkom te heten, die morgenavond in onze Refugio Ultreia Feinsum te gast zullen zijn voor een pelgrimsmaaltijd.
Daarna krijgt Henny van Vugt het woord, die als mede-organisator van deze avond het programma zal leiden.

Over Labyrint, Pelgrimsstempels, Vitrines, de Zwaan en het zwaaiende Wierookvat
Eerste spreekster is Janneke Schievink, bestuurslid van de Stichting Jabikspaad Fryslân.
Janneke geeft eerst een toelichting op het Klein Labyrint van Sint Jacob, bestaande uit veertien fotocollages in de vorm van een doolhof, waarin het innerlijk van de pelgrimerende pelgrim centraal staat, bijvoorbeeld over je persoonlijke veranderproces als pelgrim.
Een ander onderdeel van de zomertentoonstelling die ze benoemt, zijn de panelen op het podium van de zaal, waarop een aantal vergrote afbeeldingen staan van de tientallen pelgrimsstempels die het Jabikspaad rijk is, ontworpen door de Friese heraldicus Jelle Terluin, vanavond ook aanwezig.
Op het podium staan - zo vertelt Janneke - ook vier grote vitrinetafels, met informatie over bijvoorbeeld de pelgrimslegende, de Friese kerkrefugio's, en over de Leeuwarder putdeksels in de Sint-Jacobsstraat, die elke pelgrim in Leeuwarden passeert.
Ook wijst ze op de lichtprojectie van de zwaan op het plafond van deze zaal, die dit jaar niet noord-zuid vliegt, maar vanuit Santiago de Compostela vliegt naar Santiago aan het Wad, en naar Zwarte Haan, aan de Waddenzeekust, enkele kilometers noordelijker op het Jabikspaad.
Als vervanger van de zieke pastoor Marco Conijn, pastoor van de plaatselijke Heilige Jacobus de Meerdere-parochie, vertelt Janneke ook over de Botafumeiro van Santiago aan het Wad, het grote wierookvat dat door de parochie in bruikleen is gegeven voor de duur van deze pelgrimstentoonstelling.

Pelgrimeren met een racefiets als pakezel
Tweede spreker is Dick Wesselius, voorheen bestuurder van de Stichting Jabikspaad Fryslân, die in 1994 met zijn echtgenote Sidon naar Santiago de Compostela pelgrimeerde. Hij vertelt over hun aanleiding tot pelgrimeren, en over het feit dat ze al na enkele dagen onderweg een fiets hebben gekocht, om die als 'pakezel' gedurende de hele pelgrimage mee te nemen naar Santiago de Compostela. We luisteren naar zijn mooie verhalen, die de fototentoonstelling van deze zomerexpositie ondersteunen. Wat doe je bijvoorbeeld als je in Santiago de Compostela aangekomen je fiets wel kwijt wilt. Dan zet je hem bij de kathedraal niet op slot, opdat iemand die hem goed kan gebruiken hem vrijelijk mee kan en zal nemen. Maar als de fiets er na drie dagen en nachten nog staat, kiezen de pas aangekomen pelgrims Dick & Sidon ervoor om de fiets in de stalling te zetten van de kloosterrefugio in de bedevaartsstad. Dus als je daar aankomt, en de racefiets daar nog ziet staan ...., je mag hem zo meenemen!

Bildtse sechies over Wadvissen
Vervolgens vertelt Roel de Weerd over de geschiedenis van het professioneel vissen op het Wad, ten noorden van de voormalige gemeente Het Bildt, zoals bij Zwarte Haan en Nieuwe Bildtdijk.
Roel presenteert ons een tiental 'Bildtse sechies', zoals bijvoorbeeld: 'De bêste fisser mist wel is in aaltsie'.
In het voorportaal van De Groate Kerk heeft Roel een interessante tentoonstelling ingericht over de historie van dat Wadvissen. Een mooie gelegenheid om kennis te nemen van de beroepsvisserij van voorheen op de Waddenzee.

Waarde(n)vol pelgrimeren met kinderen
Laatste spreker is Klaas Dankert, voorheen ook bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân, en samen met zijn echtgenote Truida ook ervaren fietspelgrim. Klaas geeft op zijn geheel eigen Bildtse wijze een mooie impressie van de kinderpelgrimage waar kinderen van groep 8 van twaalf christelijke basisscholen van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Noordwest Fryslân aan meedoen. Dit scholenproject is bedoeld om kinderen van groep 8, die op het kruispunt van basis- en voortgezet onderwijs staan, te laten ervaren wat de bedoeling is van pelgrimeren. Klaas is al enkele malen als begeleider van een groepje van drie pelgrimerende kinderen op stap geweest, om onder andere aan de hand van vragenkaarten wandelend met deze kinderen in gesprek te gaan over een aantal zingevingsvragen. Zo spraken ze bijvoorbeeld over de diepste wens van de kinderen, en over wat het belangrijkste is dat je nu al van je ouders hebt meegekregen.
Onderweg kregen de kinderpelgrims pelgrimstempels in hun pelgrimspaspoort, en bij het eindgesprek in De Groate Kerk werd een kaars aan elkaar doorgegeven, om tijdens dat doorgeven van het licht een wensgedachte aan elkaar mee te geven. Een mooie scholenproject, dat voor veel kinderen een belangrijke vormende waarde heeft op dit kruispunt van hun leven.

Praatjes bij plaatjes
En dan is het moment aangebroken dat bij het openen van deze zomertentoonstelling aan alle gasten de gelegenheid wordt geboden om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te nemen van alle items van deze Zomerexpositie. En zoals dat altijd gebeurt als je veel pelgrims bij elkaar in een ruimte zet, komen dan in alle ontmoetingen allerlei verhalen naar boven over de eigen pelgrimservaringen, opgeroepen door alle foto's, de informatie, de verhalen van en de ontmoetingen met de andere gasten. En zo bleef het nog lang gezellig in De Groate Kerk.

Geen opmerkingen: