zondag 8 juli 2018

Nijkleaster-avondsessies in Jorwert

Dinsdag 3 juli 2018 
Nijkleaster-avondgebed bij bloemen & kaarsen in Jorwert Plannen en sturen

Vanavond komen we als bestuur van de Stifting Nijkleaster weer bijeen in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk te Jorwert, de kloosterkerk van Nijkleaster.
Het verloopt iets anders dan te doen gebruikelijk, want voordat de bestuursvergadering aanvangt, hebben we eerst in het bijzijn van enkele beoogde Kleasterlingen een gesprek met de landschapsarchitecte en de bouwmanager, die ook betrokken zijn bij de plannen voor de stichting van ons nieuwe klooster in It Westerhûs, gelegen tussen het Friese Fûns en Hilaard.
Naast allerlei andere bestuurszaken borduren we in de bestuursvergadering daarna in kleiner verband ondermeer voort op hetgeen we zojuist in de vorige sessie met elkaar hebben besproken.

Heenzending
Aan het eind van de avond, na zonsondergang, gaan we met zijn allen ter afsluiting in de kring zitten in het koor van de kloosterkerk, waar we stil worden, uit de Bijbel lezen, die bijbeltekst in stilte overdenken, en ook danken & bidden en zingen, alvorens we door Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar met Gods Zegen worden heengezonden, naar huis, en naar alle andere plaatsen waar wordt geleefd, gestreden, gevierd, gebeden en gewerkt.

Geen opmerkingen: