dinsdag 4 november 2014

De stempels van het Jabikspaad

Dinsdag 4 november 2014

Cover van het stempelboekje van het Jabikspaad

Pelgrimstocht
Het Fries-Overijsselse Jabikspaad van het Friese Sint-Jacobiparochie naar het Overijsselse Hasselt is een ongeveer 150 kilometer lange fiets- en wandelroute, die vanuit Noord-Fryslân de aanlooproute vormt voor fietsers, wandelaars, pelgrims die de ongeveer 3.300 kilometer lange pelgrimstocht vanuit Nederland naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela willen maken.

Credential en Compostela
Wie naar Santiago de Compostela pelgrimeert, kan een pelgrimspaspoort van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob meenemen als bewijs dat hij of zij als pelgrim de tocht naar dit Spaanse bedevaartsoord aflegt. Die zogenoemde Credential is tevens een stempelkaart, waarin onderweg op allerlei plaatsen stempels van bijvoorbeeld parochies, kloosters, kathedralen en pelgrimsherbergen kunnen worden verzameld. Zo ontstaat in de loop van de pelgrimstocht een bonte stempelkaart met prachtige stempels van onderweg.
Wie bij aankomst in het pelgrimsbureau in Santiago de Compostela zijn gestempeld pelgrimspaspoort toont, en daarmee bewijst de lange pelgrimstocht te hebben volbracht, krijgt van het bisdom van Santiago de Compostela de zogenoemde Compostela uitgereikt, als bewijs van de volbrachte bedevaart naar het graf van de heilige Jacobus in de kathedraal van Santiago de Compostela.

Stempels met toelichting
Wie gaat wandelen, fietsen of pelgrimeren op het Jabikspaad kan ook een dergelijke stempelkaart aanschaffen bij bijvoorbeeld De Jacobshoeve in Sint-Jacobiparochie of bij het Toeristisch Informatiepunt in Hasselt, de twee begin- èn eindpunten van het Jabikspaad.
Op deze 150 kilometer lange pelgrimsroute passeert de pelgrim ongeveer 80 officiële stempelposten van het Jabikspaad. Alle stempeladressen worden vermeld op de website van het Jabikspaad. Van die 80 Jabikspaad-stempels zijn 51 stempels ontworpen door de Friese heraldicus Jelle Terluin. Hij heeft van deze stempels een ontwerp in kleur en in zwart-witte uitvoering gemaakt; en bij alle stempels heeft Jelle Terluin een verklaring van de gebruikte symbolen en kleuren geschreven.

Fotoboekje over stempels van het Jabikspaad
Veel mensen die op de fiets of wandelend het Jabikspaad hebben afgelegd, hebben te kennen gegeven graag meer te willen zien en lezen over die 80 prachtige stempels van het Jabikspaad. Als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân zijn we van plan om te zijner tijd een boekje uit te geven met daarin de afbeeldingen van alle Jabikspaad-stempels, met daarbij de uitleg over die stempels.
Maar omdat dat op korte termijn voor de Stichting Jabikspaad Fryslân in financieel en in praktisch opzicht geen haalbare kaart bleek, en wij afgelopen zomer wel de grote Zomerexpositie over Pelgrimeren organiseerden in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie, heeft onze bestuurssecretaris Hans de Jong alvast een kleurrijk stempelboekje gemaakt, met daarin een groot aantal voorbeelden van de stempels van het Jabikspaad, met hier en daar een korte uitleg over die stempels; voorts aangekleed met algemene informatie over de stempels van het Jabikspaad, en aanvullend geïllustreerd met een groot aantal kleurenfoto's, die zijn gemaakt van markante plekken langs het Jabikspaad.

Een belevenis op zich
Dit 'collectors item' is voor tien euro te koop bij stichtingsbestuurssecretaris Hans de Jong. Voor meer informatie en voor bestellingen kan men zich richten tot onze secretaris via het emailadres hansdejong.nijland@hetnet.nl Als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân zijn wij trots op al die mooie stempels met uitleg, die het Jabikspaad zo prachtig documenteren. Daar komt nog bij dat wij ons gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers die overal in Fryslân en in Overijssel bereid zijn om als stempelposthouder te fungeren. Het zijn soms particulieren die de pelgrims op ons Jabikspaad hartelijk verwelkomen en hen een mooi stempel geven. Andere stempels zijn verkrijgbaar in dorpswinkels, bij plaatselijke horeca, of bij kosters van verschillende dorpskerken langs de route. Alleen al de ontmoetingen met al die gastheren en gastvrouwen van het Jabikspaad is onderweg een belevenis op zich.

Onvergetelijk
Fietsen en wandelen op het Jabikspaad is al een feest op zich, en als je dan thuisgekomen al die mooie stempels in je stempelkaart van het Jabikspaad ziet staan, geniet je nog eens na van al die mooie herinneringen die al die stempels bij je oproepen. Het is dan ook geen wonder dat we vaak horen dat fietsers en wandelaars bijkans verslaafd zijn geraakt aan die mooie pelgrimsdagen, en dat ze ooit eens moedig de beslissing genomen hebben of nog zullen nemen om voorbij Hasselt verder te gaan op de Europese pelgrimswegen door Nederland, België, Frankrijk en op de camino in Spanje, om drieduizend kilometer verderop als pelgrim te arriveren in de indrukwekkende kathedraal van Santiago de Compostela.
Wat daarna - eenmaal thuisgekomen - altijd blijft, zijn je eigen volle stempelkaarten met die schitterende stempels, en daarbij bovenal ook die overweldigend mooie herinneringen aan je eigen unieke pelgrimstocht.

Geen opmerkingen: