maandag 8 april 2013

Feest van de Schutterij Sint Jacobus van Hunsel

Zaterdagavond 6 april 2013 
Het nieuwe vaandel van de Schutterij Sint Jacobus wordt ingezegend

Te gast bij de Schutterij Sint Jacobus van Hunsel
Durkje en ik hadden wel verwacht dat we een bijzondere avond zouden gaan beleven. Toch overtreft deze avond onze verwachtingen. Het wordt een bijzondere avond, in een entourage in Limburg, die voor ons als nuchtere Friezen verrassend mooi is.
Nadat we in Heel een hapje hebben gegeten, rijden we vanuit Beegden-Heel naar het Limburgse dorp Hunsel. Om 17.45 uur worden we daar verwacht in de rooms-katholieke Sint-Jacobuskerk (Anno 1839).
Durkje en ik zijn genodigd door het bestuur van de plaatselijke 'Schutterij Sint Jacobus' om vanavond bij de heilige mis en bij het daarop aansluitende 'bedankfeest' te gast te zijn. 
Het bestuur had enige weken geleden op mijn weblog een foto gevonden, die ik tijdens onze pelgrimage in de kathedraal van het Franse Eauze had gemaakt van een schilderij, waarop Sint Jacobus de Meerdere staat afgebeeld. De schutterij van Hunsel wilde deze Jacobusfiguur graag gebruiken voor het ontwerp van een nieuw schutterij-vaandel. Ze vroegen ons of men daartoe onze foto mocht gebruiken, waar wij uiteraard van harte aan meewerkten. 

Met de zegen van de deken te toekomst in
In de kerk worden we welkom geheten door de heer Everaers, tot voor kort nog bestuursvoorzitter van de schutterij, met wie wij in de afgelopen weken contact onderhielden over de productie van het nieuwe vaandel en over de uitnodiging voor vanavond. We maken ook kennis met pastoor deken R. Maessen, die vanavond in deze feestelijke mis zal voorgaan.
De grote kerk van Hunsel is goed gevuld met kerkgangers, waaronder ook de leden van de Schutterij Sint Jacobus èn alle genodigden, die vanavond hun speciale gast zijn. De slagwerkers van de schutterij staan in een halve cirkel opgesteld in het koor van de kerk als de deken met de misdienaars de mis aanvangt. Het nieuwe Schutterijvaandel en het nieuwe bord van de schutterij, staan ook voorin de kerk, in afwachting van de inzegening aan het eind van de mis.
Aan het eind van de liturgische viering worden het vaandel en het bord door de leden van de Schutterij Sint Jacobus van achteren naar het koor van de kerk gedragen, waarna het vaandel en bord worden ingezegend door deken Maessen. 

Feest in het Parochiehuis St. Jacobus van Hunsel
Na de mis wandelen we allemaal naar het Parochiehuis St. Jacobus, waar we eerst nader kennis maken met de voormalige en de nieuwe bestuursvoorzitter van de Schutterij Sint Jacobus. Ze spreken met gepaste trots over hun schutterij, tonen ons de expositie van de schutterij in de feestzaal, en nodigen ons van harte uit om vanavond samen met hen feest te vieren ter gelegenheid van deze feestelijke dag.

In gesprek met de voormalige en de nieuwe Schutterij-voorzitter

Schutterij uit de as herrezen
Vorig jaar werd deze schutterij van Hunsel opgeschrikt door de diefstal van hun materiaalwagen, waarin onder andere hun trommels, hun schutterij-bord en het schutterij-vaandel lagen. De bagagewagen is nooit weer teruggevonden, maar her en der in de regio zijn nog wel de vernielde en verbrande resten teruggevonden van de inhoud van deze bagagewagen.
Mede door de grote media-aandacht die deze dramatische diefstal zowel regionaal als landelijk kreeg, is de schutterij er in het afgelopen jaar in geslaagd om weer muziekinstrumenten aan te schaffen en om een nieuw vaaandel en een nieuw schutterij-bord te laten ontwerpen en maken. Door de medewerking van enkele collega-korpsen en particuliere en bedrijfssponsors is deze schutterij tot grote vreugde van de leden van de schutterij materieel en financieel weer ruim in staat gesteld om als volwaardige schutterij te functioneren.
Durkje en ik merken vanavond in alle gesprekken en in de sfeer van de avond welk een dramatische impact deze akelige diefstal heeft gehad èn welk een groot feest het nu is om als schutterij al weer zo snel en zo goed uit de as herrezen te zijn.

Groots Bedank-feest!
Bij binnenkomst wordt iedereen getrakteerd op koffie met Limburgse vlaai. Rond 20.00 uur volgt het optreden van een zogenoemde 'buuttereedner', de conferencier die we ook kennen van carnavalsbijeenkomsten. Een half uur later volgt een serie officiële toespraken, waarin alle mensen en organisaties hartelijk worden bedankt voor hun zeer gewaardeerde bijdragen om deze schutterij weer van alle instrumenten en materialen te voorzien. Dan vindt ook de officiële overdracht plaats van het nieuwe bord en vaandel en het instrumentarium van de schutterij.
Met zijn muziek houdt de deejay de stemming er behoorlijk in en daar gaat nog een flinke schep bovenop als een flitsend optreden van de populaire meidengroep DéJà Vu uit Maastricht volgt. Dan is het ook zover dat voorin de Parochiezaal wordt gedanst. Vlak na middernacht komen nog twee nieuwe artiesten het podium op. Het zijn twee verklede heren, die hier in de regio bekend zijn als de grote gangmakers van carnavalsfeesten. Met hun acts en muziek krijgen beide heren de feestgangers ook hier in de zaal behoorlijk los. Er wordt gedanst, meegezongen, de polonaise gaat meerdere malen door de hele feestzaal, waardoor deze feestavond tegen het einde even na 1.00 uur uitbundig wordt afgesloten.

Met suizende oren van Hunsel naar Beegden
We bedanken onze gastheren hartelijk en verlaten met andere feestgangers de feestzaal, om in de auto door een middernachtelijk duister terug te rijden vanuit Hunsel naar Landgoed Nederhoven in Beegden, waar we tegen 2.00 uur arriveren.
Als we vanavond en vannacht één ding hebben geleerd, is het wel dat Limburgers prima feest kunnen vieren.
En dat hadden ze in Hunsel ook alleszins verdiend!

Met onze grote dank aan de Schutterij Sint Jacobus 
dat we hier in Hunsel vanavond te gast mochten zijn!


1 opmerking:

Roger janssen zei

Beste mevrouw en meneer Koehoorn,
Het doet mij ducht dit allemaal te lezen. Ik vind het geweldig dat u zo genoten heeft in Limburg. Wij vonden het dan ook zeer mooi dat jullie de moeite genomen hebben om naar ons toe te komen. Hartelijk dank hiervoor.
Wij hopen nog heel erg lang naar jullie genomen foto te kunnen kijken, maar dan op ons vaandel.

Met vriendelijke groeten,

Roger Janssen