donderdag 7 februari 2013

HO-conferentie 2013 - Gegevensloop

Donderdag 7 februari 2013 
Karl Dittrich opent de HO-conferentie in de kloosterkerkConferentie in Het Klooster
Evenals vorig jaar wordt de Hoger Onderwijs-conferentie 2013 van de DUO vandaag gehouden in het schitterende Amersfoortse Leerhotel 'Het Klooster' van ROC Amersfoort, een partner van onze Stenden-opleiding Hoger Hotelonderwijs (HHO) en van ons Stenden University Hotel (SUH). Organisator is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW), de organisatie die zich onder andere bezig houdt met de Studiefinanciering (stufi), met het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en met het Nederlandse Diplomaregister.
In de grote en volle kloosterkerk worden we voor deze jaarlijkse bijeenkomst welkom geheten door Paul Rullmann (TU Delft), die ons vandaag als dagvoorzitter door het programma zal leiden. Aansluitend volgt Rob Kerstens - directeur-generaal van de DUO - met een inleiding op het conferentiethema 'Gegevensloop'.

Meer klachten en claims bij een sociaal leenstelsel
Daarna wordt deze DUO-conferentie geopend door Karl Dittrich (VSNU). Dittrich benadrukt eerst het belang van het werk dat de in de kerkzaal aanwezige collega's dag in dag uit in het hoger onderwijs verrichten. Hij spreekt onder andere over het sociaal leenstelsel, waarvan Karl aangeeft dat hij de kans op invoering van dit stelsel groot inschat. Daardoor zal volgens Karl Dittrich de verhouding tussen de student en de hoger onderwijsinstelling veranderen, want als studenten meer moeten betalen voor hun studie, vragen ze allicht een hogere kwaliteit van hoger onderwijs, en krijgen we met een prominenter consumentengedrag te maken en mogen we erop rekenen dat het hoger onderwijs met veel meer klachten en claims te maken zal krijgen van studentenwegen.

Snelheid en erkenning
Studenten vragen een hogere snelheid van informatie en die moeten wij als hoger onderwijsinstellingen leveren. Daartoe hebben we in onze instellingen professionals nodig bij beleidsvorming, bij beleidsuitvoering en bij beleidsondersteuning. Karl Dittrich wenst de hier aanwezige conferentiegangers veel plezier bij en erkenning voor het werk dat zij in hun instellingen verrichten.

Vrienden moet je goed informeren
Mystery guest en keynote speaker is vanmorgen Ron Jans, voorheen leraar Duitse taal en voetbaltrainer in Groningen, Heerenveen en Luik.
Ron Jans over Gegevensloop:
 • Cijfers nemen geen beslissingen;
 • Gegevens helpen je om de juiste beslissingen te nemen;
 • Het belangrijkste van gegevens is wat je ermee doet;
 • Als je minder financiële middelen hebt, moet je anders en/of beter zijn;
 • Het gaat in het werk om het combineren van statistiek en het meenemen van je mensen;
 • Als je vrienden hebt, moet je ze ook goed informeren;
 • Als je constateert dat iets niet goed is, moet je er ook wat aan doen;
 • Je kunt mensen veranderen, maar als het ècht anders moet, zullen ze het zèlf moeten doen.
Drie workshops
Vóór en na de lunchpauze volg ik drie workshops.
 1. In de eerste workshop worden we door Matthieu Richelle en Eric Surstedt op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond de implementatie van BRON-HO
 2. In de tweede workshop 'Kwaliteit in Verscheidenheid' geeft Irma van den Tillaart van het ministerie van OCenW een uitgebreide toelichting op het in de Tweede Kamer ingediende en inmiddels ook al weer aangehouden wetsvoorstel 'Kwaliteit in Verscheidenheid'. Ze plaatst dit wetsvoorstel eerst in het kader van het rapport van de Commissie Veerman (2010), de Strategische Agenda (2011), het Hoofdlijnenakkoord (2011), de Prestatieafspraken (2012), het wetsvoorstel 'Kwaliteitswaarborgen' en de experimenten-amvb's inzake Prestatiebekostiging, Flexibilisering van het onderwijsaanbod, Bindend Studieadvies en Promotieonderwijs. Van den Tillaart gaat uitgebreid met ons in gesprek over de in het eerstgenoemde wetsvoorstel genoemde maatregel: 'De juiste student op de juiste plaats', en laat daarna nog de volgende maatregelen kort de revue passeren: Onderwijsaanbod, Titulatuur, Collegegelddifferentiatie bij bepaalde excellente opleidingen en Arbeidsmarktfixus.
 3. De derde sessie waarin ik participeer is de workshop 'aCROHO'. Nynke de Jong en Jacqueline Pater (beiden van de DUO) laten ons aan de hand van een aantal opdrachten in duo's kennismaken met aCROHO, waarin we leren hoe we binnen onze instelling bepaalde mutaties kunnen aanleveren via aCROHO. Voortaan hoef ik alle Croho-mutaties niet meer via een brief aan te leveren bij de DUO, maar kan ik dat online doen.
Boeiend en uitdagend
Aan het eind van de middag komen we nog eenmaal plenair bijeen in de kloosterkerk van Het Klooster. Paul Rullmann gaat nog even met de microfoon de kloosterkerkzaal door om te inventariseren waar bij de aanwezigen nog knel- schrik- en schokpunten resteren, waarna hij vanaf het podium onze gemeenschappelijke dank uitbrengt aan alle medewerkers en ketenpartners van de DUO, die deze geslaagde Hoger Onderwijs-conferentie 2013 organiseerden.
Na een drankje rijd ik weer huiswaarts. Maandag gewerkt en overnacht in Stenden-Emmen, dinsdag gewerkt in Stenden-Emmen en overnacht in Het Klooster, woensdag de NVAO-conferentie in Rotterdam en weer overnacht in het Amersfoortse kloosterhotel, vandaag de DUO-conferentie en morgen nog aan het werk in Stenden-Leeuwarden en Stenden-Assen; dan zit ook deze boeiende werkweek er al weer op.

Geen opmerkingen: