zaterdag 9 juni 2012

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Woensdag 6 juni 2012 
Pelgrimsstempel van Sint-Jacobiparochie


Lief en leed
De voorlaatste bestuursvergadering van de Stichting Jabikspaad Fryslân van dit seizoen vindt plaats in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. Tijdens het gebruikelijke voorafgaande koffierondje bespreken we elkaars wel en wee van de afgelopen weken. We nemen onder andere afscheid van ons bestuurslid Aukje Veninga, die ons bestuur vanwege haar nieuwe studie helaas zal gaan verlaten. We zullen ons nader beraden op de invulling van de tweede bestuursvacature, die daardoor ontstaat.

Varia
Het is goed om te horen dat de grote groep Belgische pelgrims die recent het Jabikspaad bewandelde zo tevreden is over ons pelgrimspad en over de begeleiding die we deze groep hier en daar onderweg hebben aangeboden. Hun dankwoorden geven aan dat ze als groep een fantastische meerdaagse wandeling over het Jabikspaad hebben gehad. We maken afspraken over het beheer van stempels en stempelposten van het Jabikspaad. We realiseren momenteel een routewijziging van het Jabikspaad over het fraaie nieuwe Dodopad bij Haskerdyken. Voorts blikken we terug op de landelijke bijeenkomsten die we als bestuurders hebben bijgewoond en bespreken we de voortgang op het onderwijs-leerproject dat we gaan starten voor en met de MBO-leerlingen van het leerbedrijf Present Promotions van het Friesland College.

Zomerexposities 2012 en 2014
Dan volgt de bespreking van onze deelname aan de jaarlijkse zomerexpositie in de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. We gaan participeren in de zomerexpositie van 2012 en zullen op de openingsavond ook een inhoudelijke inbreng leveren. Graag maken we ook van de geboden gelegenheid gebruik om de zomerexpositie van 2014 te organiseren in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. De voorbereiding van deze organisatie kan na vandaag van start gaan. Tevens bespreken we aan de hand van een concreet voorstel de optie om als stichting een eerste pelgrimsevenement te gaan organiseren in de Groate Kerk.

Nieuwe editie van de routegids
De voorbereiding van de 6e druk van onze mooie routegids van het Jabikspaad nadert haar voltooiing. De contacten met onze vaste drukker en met onze vaste uitgever zijn in een vergevorderd stadium. We moeten nog wel een belangrijke financiële drempel over, want een herdruk vraagt een investering van onze stichting, die onze financiële draagkracht eigenlijk te boven gaat. We zullen dus door sponsoring of door externe financiële deelname onze nieuwe editie mogelijk moeten maken. We zijn derhalve naarstig op zoek naar een sponsor die bereid is het gat in de begroting te vullen. Zodra dat klaar is, kan de herdruk direct worden geproduceerd en in de verkoop worden gebracht. De verkoop moet zo spoedig mogelijk van start gaan, want van alle verkoopkanalen krijgen we inmiddels bericht dat hun voorraad al enige tijd geheel of nagenoeg is uitverkocht. Een wandelpad kan niet zonder routeboekje, dus we hopen dat we spoedig een financieel arrangement zullen realiseren en binnenkort de nieuwe editie van de routegids presenteren.

Geen opmerkingen: