donderdag 15 maart 2012

Bestuur bijeen van Stichting Jabikspaad Fryslân

Woensdag 14 maart 2012 
De routegids van pelgrimspad het Jabikspaad

Wandelaars op het Jabikspaad
In de Jacobshoeve van Sint-Jacobiparochie komt vanavond het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân weer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Aan het begin van de bijeenkomst spreken we over de twee verschillende groepen van elk zo'n 50 Belgische wandelaars, die in april en in mei van dit jaar het Jabikspaad zullen gaan bewandelen. We zullen de beide groepen verwelkomen in en nabij De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie, waar ons ruim 150 kilometer lange Fries-Overijsselse pelgrimspad  - het Jabikspaad -  begint.
Momenteel zijn we ook bezig om alle 80 stempelposten langs het Jabikspaad weer eens onder de loep te nemen, om te bekijken hoe momenteel het stempelen van onze pelgrimsstempelkaart functioneert. Een bijeenkomst voor en met alle stempelhouders zal over enige tijd worden georganiseerd.
Ook blikken we terug op de ervaringen en de resultaten van de Fiets- en Wandelbeurs in de Rai te Amsterdam, waar we voor het Jabikspaad ook een stand hebben bemand om voorlichting te geven aan de toekomstige wandelaars/pelgrims op het Jabikspaad.

Friese kerken langs het Jabikspaad
Na de ingekomen stukken, de notulen, de besluitenlijst en de actielijst te hebben doorgenomen, staan we nog even stil bij de finale ontwerptekst van de Gebruiksovereenkomst voor het voorportaal en de overige ruimtes van De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. We besluiten van harte akkoord te gaan met de nu voorliggende ontwerptekst, dus binnenkort kunnen de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en wij als Stichting Jabikspaad Fryslân deze Gebruiksovereenkomst ondertekenen, conform de afspraken die zijn gemaakt tijdens het interbestuurlijk overleg van 18 februari 2012.
Daarna bespreken we onze bijdrage voor dit jaar aan de Zomerexpositie in de maanden juli en augustus van 2012 in De Groate Kerk en spreken we af dat we graag in gaan op de uitnodiging van de Friese organisatie 'Tsjerkepaad' om met hen in gesprek te gaan over mogelijke vormen van samenwerking teneinde het Friese Kerkenpad en het Jabikspaad nòg aantrekkelijker te maken voor Tsjerkepaad-bezoekers en voor de wandelaars/pelgrims van het Jabikspaad.

Routegids van het Jabikspaad
Tenslotte bespreken we de voortgang die is geboekt op de voorbereiding van de herdruk van de routegids van het Jabikspaad. Waar nodig of waar dat wenselijk is, wordt de route voor wandelaars en/of fietser enigszins aangepast, worden teksten van de gids herschreven, zijn nieuwe aspecten zoals het Pelgrimsinformatiecentrum toegevoegd en wordt kaartmateriaal bijgetekend, teneinde straks weer een prachtige nieuwe herdruk van onze routegids uit te geven. De routegidsen zijn in de winkels bijna niet meer verkrijgbaar, maar de belangstelling van kopers is onverminderd groot, en aangezien het wandelseizoen al weer is aangebroken, zullen we proberen om zo snel mogelijk de nieuwe gids in de handel te brengen. We zijn daartoe in de afrondende fase, dus als alles volgens plan verloopt, zal over enkele weken de nieuwe editie verschijnen.
Omdat er veelvuldig wijzigingen zijn en komen in bijvoorbeeld openbaar vervoersschema's, in adressen van stempelposten, overnachtingsadressen en andere horeca-gelegenheden, zullen we in samenwerking met een aantal docenten en leerlingen van het Friesland College een actueel overzicht op onze website plaatsen van al die faciliteiten langs het Jabikspaad en zullen we - nadat de nieuwe routegids is verschenen - die lijst(en) ook periodiek wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Geen opmerkingen: