zondag 12 juni 2011

Lanterfanten over Route 1.9 van Hallum naar Dokkum

Pinksterzondag 12 juni 2011

Omdat de weersvoorspelling voor morgen regen centraal stelt en voor vandaag mooi weer belooft, kiezen Durkje en ik vandaag voor een langeafstandwandeling. Om 8.15 uur parkeren we de auto in Hallum, om van hieruit via route nummer 1.9 van de wandelgids 'Friesland voor Lanterfanters' naar Dokkum te lopen, over een afstand van 27 kilometer.

Vanuit Hallum steken we de N357 in westelijke richting over in de richting van Hallumerhoek. Over het bedrijventerrein van Hallum en langs enkele boerderijen wandelen we naar de Waddenzeedijk ter hoogte van De Seedykstertoer. Ter hoogte van het dijktempeltje van Ids Willemsma gaan we via een asfaltweg, een betonweg langs een lange rij windmolen en door de velden in de richting van de Ljouwerterdyk, waar we ter hoogte van Ferwert de N357 weer oversteken.

Langs het Ferwerter zorgcentrum Foswert wandelen we via de Historische Wandelroute over een ruilverkavelingspad door het bos van Ferwert. Langs de Burmaniavaart gaan we naar het terrein van het voormalige klooster Foswert. Via het Historische Wandelpad Burmaniapaad wandelen we door de velden om het kloosterterrein heen, om vervolgens door de weilanden naar Hegebeintum te wandelen. Bij het Bezoekerscentrum van de dorpskerk van Hegebeintum op de hoogste terp van Nederland pauzeren we om hier een kop koffie te drinken.

Langs Harstastate en over het voormalige spoortracé van 'It Dokkumer Lokaaltsje' wandelen we langs het voormalige treinstation van Blije naar het buurtschap Farebuorren. Van Farebuorren lopen we naar Waaxens. Bij de stinzenpoort van Waaxens steken we de N356 over om langs de pastorietuin naar de oostzijde van Waaxens te lopen, waar we pauzeren op een picknickbank. Na deze rustpauze volgen we de routemarkering van de Historische Wandelroute achter de dorpjes Brantgum en Foudgum langs.

Aan het eind van de Kolkreed begint een lange route door de velden naar Hiaure. Ook voorbij Hiaure gaan we weer over veldpaden door de weilanden in de richting van Aalsum. In één van de weilanden moeten we tussen het roodbonte vee door om over verschillende hekken, over het Heechhout (hoge voetbrug) en door een laaggelegen weiland door klaphekken uiteindelijk uit te komen bij de hoog op een terp liggende Sint-Catharinakerk van Aalsum.

Vanuit Aalsum wandelen we langs de Aalsumervaart aan de noordzijde Dokkum binnen. Om ongeveer 16.00 uur bij het autobusstation aangekomen, zijn we aan het eind van deze wandelroute. We lopen tenslotte van de noordzijde van Dokkum dóór de binnenstad van Dokkum naar de zuidkant van Dokkum. Onderweg ontmoeten we Hennie, een nicht van Durkje, die een eind met ons meefietst. In het zuiden van Dokkum zijn we de rest van de middag en de avond bij een tuinfeest om hier de 40e verjaardag van Durkje haar zuster en de 50e verjaardag van Durkje haar broer te vieren. Aan het eind van dit verjaardagsfeest haalt Pieter ons met de auto weer uit Dokkum, om tenslotte via Hallum weer terug te rijden naar Stiens.

Geen opmerkingen: