vrijdag 18 maart 2011

Terug te plaatsen spoorbrug Stienservaart voor doorlopend Jabikspaad

Vrijdag 18 maart 2011

Het Jabikspaad is de Nederlandse aanlooproute voor pelgrims, die vanuit het Nederlandse Sint-Jacobiparochie wandelend of fietsend pelgrimeren naar het Spaanse Santiago de Compostela. De oostelijke variant van deze pelgrimsroute van het Friese Sint-Jacobiparochie tot het Overijselse Hasselt loopt ook door Stiens. Voor wandelaars gaat de route vanaf de Stienser Pim Mulierwei over het voormalige spoortracé in zuidelijke richting, over de Stienservaart tot aan de Menno van Coehoornwei, om vanaf daar linksaf in de richting van Britsum verder te gaan.

Jarenlang was dat een geliefd stuk van de wandelroute, omdat je hier temidden van het vele groen via de oude spoorbrug de Stienservaart over kon steken. Totdat voor velen onverwacht en onaangekondigd de oude spoorbrug werd verwijderd. De Stichting Jabikspaad Fryslân was hiervan niet op de hoogte gesteld, waardoor niet (tijdig) maatregelen konden worden genomen op het gebied van routewijziging en wandelroutebewegwijzering.

Inmiddels zijn tussen Stiens en Leeuwarden nagenoeg alle spoorrails, bielzen en overige onderdelen verwijderd. Niet alleen voor de Stichting Jabikspaad Fryslân was dat een onaangename verrassing, maar ook voor de Hilversumse ondernemer Chris Rijff, die al geruime tijd bezig is om van dit spoortraject een toeristische spoorverbinding te maken. Gisteren heb ik als bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân overleg gevoerd met deze ondernemende projectontwikkelaar om te inventariseren waar de belangen van het Jabikspaad en het opnieuw in het leven geroepen Noord Friesche Lokaal Spoor met elkaar sporen, ofwel overeenkomen.

Evenals voor de Stichting Jabikspaad Fryslân is ook voor Chris Rijff het door ProRail weg laten halen van deze karakteristieke spoorbrug een lastige zaak. Niet alleen de wandelroute is door toedoen van ProRail onderbroken, maar ook de mogelijkheid om van een doorlopende spoorlijn gebruik te maken, werd hiermee om zeep geholpen. Gelukkig kon door Chris Rijff de schade nog net op tijd worden beperkt. Inmiddels heeft Rijff namelijk van de ijzerhandelaar de oude spoorbrug gekocht, met als doel om op afzienbare termijn deze spoorbrug weer terug te laten plaatsen over de Stienservaart.

Volgende week hopen we duidelijkheid te verkrijgen of alle inspanningen van en het overleg tussen Chris Rijff, ProRail en de gemeente Leeuwarderadeel zullen leiden tot het terugplaatsen van deze verwijderde spoorbrug. Zodra de brug weer over de Stienservaart ligt, is de doorgaande wandelroute van het Jabikspaad weer hersteld en biedt dat hernieuwd perspectief voor het beoogde spoorfietsentracé tussen Jelsum en Stiens. Ondertussen ligt - in afwachting van wat volgende week wordt besloten - de oude spoorbrug van de Stienservaart op het kale spooremplacement nabij het voormalige stationsgebouw van Stiens.

Geen opmerkingen: