zondag 4 april 2010

Niet te geloven....., maar zowaar wel waar!

Paaszondag 4 april 2010

Door een miezerige regen gaan we vanmorgen naar de kerk. Niets wijst qua troosteloos weer op een Vrolijk Pasen. Maar dat wordt al snel anders als we de kerkzaal van De Hege Stins in Stiens binnenwandelen: een bijna volle kerkzaal en buiten en in de hal lopen en staan nog veel kerkgangers, die toch ook allemaal deze Paasviering willen beleven. Als de Paasdienst aanvangt, is de kerkzaal tot de laatste plaats gevuld en wie er niet meer bij kon, zit op stoelen in de ontvangsthal, om vooral maar niets te missen van dit vrolijk Paasfeest.
Niet te geloven, maar wel waar.

Veel is eraan gedaan om er een feestelijke viering van de maken. De VituStins-cantorij is erbij, dirigent is Take Beukema, organist is Jan Boerma, pianist is Age de Vries, dwarsfluitist is Atty Struiksma, op contrabas speelt onze voorganger van vanmorgen, dominee Désiree Scholtens en als koperblazer speelt Jan Wierstra bij een groot aantal muziekstukken de boventoon op trombone.

Deze kerkdienst vangt aan onder het vlamschijnsel van de nieuwe Paaskaars 2010. Bij aanvang van de dienst geeft dominee Scholtens uitleg bij het liturgisch bloemstuk dat hoog op het liturgisch centrum staat. Voordat de basisschoolkinderen de kerkzaal verlaten om naar de Kindernevendienst te gaan, wordt gewezen op de beide paneeldeuren van het Paasproject 2010, die vanmorgen voor het eerst beide wijd open staan, mede als verwijzing naar het open graf na de opstanding van Jezus. De deur staat open, want de steen voor het graf van Jezus is op Paasmorgen weggerold.
Niet te geloven, maar wel waar.

Dominee Désiree Scholtens memoreert in haar Paas-overdenking nog eens de rol die de hoofdrolspelers rondom het kruis en het graf van Jezus speelden:
- Over Maria, Johanna en Maria, die gedrieën het open graf ontdekken.
- Over Petrus, die na de gevangenneming zijn leermeester Jezus nog driemaal aaneen verloochende en nu als eerste man zich mag verwonderen over dit opstandingswonder.
- Over de mee gekruisigde moordenaar, die tegelijk met Jezus stierf aan het kruis, maar die nog vlak voor zijn overlijden zich (be)keerde naar Jezus, en geloofde;
- En over de centurio (de Romeinse soldaat), die aan de voet van het kruis bij de laatste ademhaling van Jezus overtuigd en gelovig sprak: "Werkelijk, deze mens was Gods Zoon".

"Heb geduld", zegt Désiree, "met die mensen die het nog niet (kunnen) geloven. Blijf getuigen van jouw geloof en laat het Evangelie (de Blijde Boodschap) van Jezus zijn werk maar doen. Niet op onze tijd, maar op Gods tijd zullen ook zij het wel gaan geloven".
Niet te geloven, maar wel waar.

Halverwege deze Paasmeditatie luisteren we naar de mooie uitvoering van een muzikaal intermezzo op contrabas, piano en dwarsfluit, vocaal omlijst met zang van de Stienser cantorij.

Al met al een feestelijke Paasdienst en je kunt gerust stellen dat wie er vanmorgen niet bij kon en/of niet bij wilde zijn, iets moois heeft gemist. Het zij zo. En als we dan na afloop weer buiten komen in het volle licht, is het opgehouden te regenen en lonken ons voorts twee gezellige Paasdagen.
Niet te geloven, maar wel waar.
Vrolijk Pasen!

Geen opmerkingen: