dinsdag 26 mei 2009

Sportontmoetingsplaats komt in Stiens

Dinsdag 26 mei 2009

In opdracht van onze Gemeente Leeuwarderadeel is Grontmij Nederland BV gestart met de aanleg van een zogenoemde "Sportontmoetingsplaats" aan de Griene Leane in Stiens, gelegen langs de Kletsefeart, tussen het volkstuinencomplex en de Brêgeleane-brug.

De sportontmoetingplaats is een initiatief van het Breedtesportproject "GO-4 Sport", het samenwerkingsverband op het gebied van (jeugd)sport van de vier buurgemeenten Het Bildt, Menaldumadeel, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel. Al in 2004 heeft GO-4 Sport het plan bedacht om sportontmoetingsplaatsen te realiseren in de vier deelnemende gemeenten.
Kort samengevat gaat het er hierbij om, de jeugd meer aan het bewegen te krijgen. Anderzijds heeft zo’n plaats een belangrijke sociale functie. De doelgroep is primair de jeugd van 12-18 jaar, maar kinderen en volwassenen mogen natuurlijk ook van de sportontmoetingsplaats gebruik maken. Ook basisscholen en buurtverenigingen kunnen voor hun sportactiviteiten gebruik gaan maken van deze voorziening.

GO-4 SPORT heeft destijds een prestigieuze prijs van € 50.000,- van Je Maintiendrai Friesland gewonnen voor dit project, te investeren in een sportontmoetingsplaats in alle vier gemeenten. De benodigde aanvullende financiering komt voor rekening van de gemeente en de provincie.

Eind 2008 is via een enquête in de Stienser Omroeper en op de gemeentelijke website de jeugd in de gelegenheid gesteld om invloed uit te oefenen op de locatie van en de voorzieningen op de nieuwe sportontmoetingsplaats. Uiteindelijk is de locatie nu de Griene Leane geworden. Op die plek kan prima worden aangesloten bij de al bestaande voorzieningen van het trapveld en het pannaveld. Zo is in grote mate rekening gehouden met de door de jeugd geuite wensen.

Er komt een betegeld vierkant basketbalveld zonder omheining. Het huidige trapveld wordt gedraineerd. Het bestaande pannaveld krijgt nu een omheining, en de nog te verhuizen skatebaan met de halfpipe krijgen hier een harde vloer van beton of asfalt. Ook komt er een beachvolleybalveld. De locatie zal op een leuke manier aangekleed worden. Met name een aantal bankjes en een transparante overkapping vormen daarbij een welkome aanvulling. Ook met beplanting en struiken kunnen passende effecten worden bereikt. Zo komt er een plek, die uiteindelijk is bedoeld om te ontmoeten èn om te bewegen; het wordt dus - als alles volgens plan verloopt - een soort "actieve hangplek".

Geen opmerkingen: