donderdag 28 mei 2009

Vooroverleg voor Ledenraad Vereniging VU-Windesheim

Donderdag 28 mei 2009

In Hotel Park Plaza te Utrecht komen we vanavond bijeen in het zogenoemde Vooroverleg, met het oog op de komende Ledenraadsvergadering van de Vereniging VU-Windesheim, die in juni 2009 zal plaatsvinden. Van alle Regiocomités zijn vertegenwoordigers uitgenodigd om ter voorbereiding op de Ledenraadsvergadering over de agendapunten en over de geagendeerde documenten met de voorzitter van het Algemeen Bestuur/College van Bestuur van de VU de heer René Smit - vanavond bijgestaan door de bestuurssecretaris mevrouw Roeleke Vunderink en de verenigingssecretaris de heer Hein Breukelaar - in vooroverleg te treden.

In het eerste deel van de vergadering staat de voortgang van het Meerjarenplan van de Vereniging VU-Windesheim centraal. Onderwerpen zijn: Identiteit, voortgaande opbouw van de Vereniging en de innovatie van VU-Connected.

In het tweede deel van het Vooroverleg staan een aantal statutaire zaken centraal, zoals: de werkwijze van de Benoemingsadviescommissie, het Jaarverslag 2008 van de Raad van Toezicht, de Jaarrekening 2008 van de Vereniging en het voorliggende voorstel van de Remuneratieregeling van de Raad van Toezicht.

Ook komen een aantal zaken aan de orde die de drie instellingen van de vereniging (VU, VU-mc en Windesheim) betreffen èn gaan we nader in op de relatie tussen de verenigingsregio's en de nieuwe programmaorganisatie van VU-Connected.

Het verslag van dit Vooroverleg zal ertoe bijdragen dat de Ledenraadsvergadering volgens verwachting efficiënt kan worden gevoerd en de aanvullende vragen en opmerkingen die vanavond ter tafel kwamen, helpen het Algemeen Bestuur en de Raad van Toezicht om qua te verstrekken informatie tijdens de landelijke Ledenraadsvergadering adequaat in te spelen op allerlei ins en outs omtrent de geagendeerde inhouden van deze uitgebreide vergaderagenda.

Geen opmerkingen: