maandag 25 mei 2009

8e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Maandag 25 mei 2009

We komen als leden van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bijeen in hotel De Witte Bergen in Eemnes. Belangrijk agendapunt van vandaag is de beleidsnotitie "Een beweging in beweging"; over het beoogde beleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk van het NBG voor de jaren 2009 - 2014. We blikken terug op wat we hierover bespraken in en na onze 6e bijeenkomst (zie mijn weblogbericht van 9 maart 2009) en in onze 7e (extra) bijeenkomst van 15 mei 2009. Voortdurend gaat het om de discussie waar nu precies het primaat van het NBG ligt: in de werkorganisatie van beroepskrachten òf in de beweging van de vrijwilligersorganisatie. Dat blijft gelukkig een essentieel aandachtspunt binnen onze vereniging.

Vervolgens bereiden we de aanstaande Ledenraadsvergadering van juni 2009 voor, waarin ook bovengenoemde beleidsnota ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Vandaag bespreken we alle vergaderstukken voor van deze Ledenraadsvergadering, waarbij we voornamelijk focussen op alle ins en out omtrent het vrijwilligerswerk binnen het NBG.

Tenslotte spreken we over personele zaken, financiën, de opdrachtformulering van een "beleidsnotitie kerken" en over de wenselijke en mogelijke inzet van vrijwilligers in het productieproces van het Bijbelleesrooster 2010 van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Geen opmerkingen: