maandag 4 mei 2009

Dodenherdenking 2009 in Stiens

Maandag 4 mei 2009

Vanaf 19.00 uur wonen Durkje en ik vanavond de Herdenkingsdienst van het Interkelijk Kontakt Werk bij in de Sint Vituskerk te Stiens. Thema van deze dienst is: Vrijheid en Identiteit. Voorganger is mevrouw Korneel Roosma en medewerking wordt verleend door de Stienser Vituscantorij en door leerlingen van de openbare basisschool De Twilling uit Stiens met hun tekeningen en gedichten. Muziekdocent Lena Steert uit Stiens zorgt voor de muzikale begeleiding en voor de bijpassende muzikale intermezzo's.

Het laatste couplet van het lied "Als mensen leren geven" dat we zingen voordat we in stilte de kerk verlaten luidt:
"Laat onze oren horen, laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond".

We gaan in een lange optocht in stilte van de Sint Vituskerk naar het Stienser oorlogsmonument op het Gemeentehuisplein achter de trommelaars van Takostu en achter de krans, die wordt gedragen door de basisschoolleerlingen Annemarie en Joost, die in de herdenkingsdienst hun gedichten over de oorlog en vrede voorlazen. Na de trompetsolo herdenken we om 20.00 uur in de twee minuten nationale stilte in de Stienser oorlogsslachtoffers Arjen Heslinga, Folkert Tolsma en Tamme Zijlstra allen die gedood werden in de Tweede Wereldoorlog, en tegelijk ook alle slachtoffers van de oorlogen die tot op vandaag werden en worden gevoerd.

De krans wordt na het gezongen "Wilhelmus" bij het monument gezet en daarna volgen de kinderen van de Christelijke Basisschool De Sprankel uit Stiens met hun herdenkingsbloemstuk. Nadat ook alle overige aanwezigen hun bloemen bij het monument hebben gelegd, sluit wethouder Gellie Visser namens de gemeente Leeuwarderadeel met een gedicht en onder dankzegging voor ieders aanwezigheid deze herdenkingsplechtigheid.

Geen opmerkingen: