dinsdag 5 mei 2009

Geotechnisch veldonderzoek voor Gezondheidscentrum Stiens

Dinsdag 5 mei 2009

Stiens krijgt in het Aldlân op het hoekperceel van de Griene Leane en het Skûtsje een nieuw Gezondheidscentrum. Het wordt een verzamelgebouw waarin in elk geval een huisartsenpraktijk, een apotheek en een fysiotherapeut zich gaan vestigen. De bouw van zo'n centrum vergt een lange adem, want voorafgaand moet goed worden nagedacht over de bedrijfsfilosofie, over ruimtelijke en bouwtechnische aspecten en over financiering en exploitatie. Stapje voor stapje komt de bouw dichterbij. Vanmorgen vindt het geotechnisch veldonderzoek door Wiertsema & Partners plaats.

Middels geavanceerde apparatuur wordt de bodem onderzocht om een veelheid aan gegevens over de bodem vast te stellen. De uitvoering van dergelijke sonderingen en boringen is veelal de eerste te zetten stap bij een bodemonderzoek. Geotechnisch veldonderzoek wordt verricht om de eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis omtrent de bodemeigenschappen is onder andere belangrijk bij de bepaling van het te kiezen funderingstype bij dit Stienser nieuwbouwproject.

Geen opmerkingen: