zaterdag 11 april 2009

Lanterfanten over Route 3.3 van Bakhuizen naar Hindeloopen

Vrijdag 10 april 2009

Deze Goede Vrijdag is een dag met aangenaam warm voorjaarsweer. De temperatuur loopt op tot 22 graden Celcius. Durkje en ik trekken er vandaag op uit. Wij niet alleen, want op deze aanloopdag naar Pasen zijn er velen die op eigen wijze buiten genieten van het mooie weer. We laten de ene auto achter in Hindeloopen en rijden dan met de andere naar Bakhuizen. Op de plek waar we vorige week vrijdag onze wandeltocht eindigden (zie het weblogbericht van 3 april 2009), vertrekken we voor een 26 kilometer lange wandeling naar Hindeloopen.

Vanuit Bakhuizen lopen we langs Hemelum door het Flinkeboskje naar Galamadammen. Dan wandelen we tussen de Morra en Vogelhoek (van It Fryske Gea) door weer terug naar Hemelum, waar we eerst het Russisch-orthodox klooster passeren, om vervolgens - zo blijkt later - het terras te openen van de "Bed & Breakfast", de oude dorpsherberg tegenover de PKN-kerk. Vandaag opent de eigenaar zijn (nieuwe) terras en wij zijn zo vroeg in de ochtend zijn allereerste terrasgasten.

Vanuit Hemelum gaan we door de Zoolpolder via Warns en Scharl naar het monument Reaklif, op de tien meter hoge keileembult van Roode Klif aan de IJsselmeerkust. "Leaver dea as slaef", staat er op de grote zwerfkei van dit monument, dat herinnert aan de overwinning van de Friezen op de Hollandse graaf Willem IV in 1345. Dit kei-harde monument symboliseert de onverzettelijke strijdbaarheid van de Friezen, waarbij nog elk jaar tijdens de "betinking" (herdenking) door voor de Friese taal & cultuur strijdende Friezen wordt stilgestaan.

Over de IJsselmeerdijk - tussen de blatende schapen en hun mekkerende lammeren door - wandelen we naar het Hooglandgemaal, waar we Stavoren binnengaan, het Johan Friso Kanaal overstekend. In deze Hanzestad is het druk, veel Duitse Paastoeristen, waaronder een zojuist arriverende groep Duitse jongeren, die in de binnenhaven op één van de schepen van de "bruine vloot" aanmonsteren. We verlaten Stavoren aan de noordkant over de IJsselmeerdijk in de richting van Molkwerum, bekend om de "Mokwarder koeke".

Voorbij Koudum lopen we door de polder Het Hooge Land en langs de Haukesloot in de richting van ons eindpunt in Hindeloopen. We komen hier aan het eind van de middag aan in het ook al weer met veel Paastoeristen gevulde Hindeloopen. Nadat we hier gegeten hebben, rijden we via Bakhuizen weer naar huis.

Geen opmerkingen: