woensdag 13 februari 2013

Start uitbreiding & versterking Raden van ToezichtDinsdag 12 februari 2013
Lichte sneeuwval op de Amsterdamse Zuidas bij het VUmc

Eén Vereniging met twee Stichtingen 
Van de VU-Vereniging gaan de volgende twee stichtingen uit: ‘Stichting VU-VUmc’ en ‘Stichting Windesheim’. De Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum gaat uit van de Stichting VU-VUmc en de Christelijke Hogeschool Windesheim gaat uit van de Stichting Windesheim. Zowel de genoemde Vereniging als deze beide Stichtingen hebben elk een Raad van Toezicht. Momenteel zijn de Raden van Toezicht van VU-VUmc en van Windesheim bezig met het invullen van de vacatures in hun beide Raden van Toezicht, waarbij als randvoorwaarde geldt dat met de invulling van die vacatures ook moet worden voorzien in versterking van het toezicht op de stichtingen en op de instellingen die van die stichtingen uitgaan. 

Drie Raden van Toezicht 
De VU-Vereniging heeft  een landelijke Ledenraad, haar hoogste Verenigingsorgaan, die is samengesteld uit de in de afzonderlijke regio’s gekozen Verenigingsleden.  Deze Ledenraad heeft statutair gezien onder andere als taak om de leden van de Raden van Toezicht te benoemen. De Raden van Toezicht komen daartoe met een voordracht naar de Ledenraad, die in haar Ledenraadsvergadering bijeen de voorgedragen kandidaten benoemen. 

Benoemingsadviescommissie 
Om dit benoemingsproces goed te laten verlopen, heeft de Ledenraad in haar midden een drie leden tellende Benoemingsadviescommissie geïnstalleerd, die onder andere als taak heeft om de door de Raden van Toezicht voorgedragen kandidaten in een kennismakingsgesprek te spreken, teneinde naar de betreffende Raad van Toezicht en naar de Ledenraadsvergadering te komen met een positief benoemingsadvies, op grond waarvan de Ledenraad kan overgaan tot het benoemen van de voorgedragen kandidaat-Raad van Toezichtsleden. Van die Benoemingsadviescommissie ben ik reeds enkele jaren voorzitter. 

Kennismakingsgesprek 
Als Benoemingsadviescommissie gaan we op korte termijn in gesprek met een aantal voorgedragen kandidaten voor de Raden van Toezicht van VU-VUmc en Windesheim. Vanavond vindt het eerste in die serie kennismakingsgesprekken plaats, met de eerste kandidaat-toezichthouder, die wordt voorgedragen voor de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc. We komen vanavond bijeen in VU-Uilenstede te Amstelveen. In het voorafgaande uur bereiden we het komende kennismakingsgesprek nader voor, daarna spreken we een uur met de voorgedragen kandidaat en daarna nemen we nog ongeveer een uur de tijd om dit kennismakingsgesprek te evalueren, waarbij wordt geïnventariseerd welke aspecten van (doorslaggevende) betekenis zijn om al dan niet tot een positief benoemingsadvies op deze voordracht te komen. 

Fijne sneeuw 
Rond 22.00 uur zijn we klaar en kunnen we allen weer huiswaarts keren. Ter hoogte van de het VU-medisch centrum en de Vrije Universiteit aan de Boelelaan begint het heel licht en fijn te sneeuwen op de Amsterdamse Zuidas. Gelukkig valt er niet veel sneeuw. Iets ten noorden van Amsterdam is al geen sprake meer van deze winterse neerslag, en kan ik over ‘zwarte wegen’ door de kop van Noord-Holland, via de Afsluitdijk en door Noordwest-Fryslân weer veilig thuis komen.


Geen opmerkingen: