woensdag 23 januari 2013

Vergadering Stichtingsbestuur Nijkleaster in Jorwert

Dinsdag 22 januari 2013 
Detail van één van de artist impressions van de voorkerk

Terug in Jorwert
Door een ijzig en besneeuwd landschap rijd ik vanavond in het donkere midden van Fryslân over de smalle binnenwegen naar Jorwert, waar we vanavond als bestuur van de Stichting Nijkleaster bijeenkomen.
De oude dorpskerk van Jorwert, waarin momenteel en tot nader order Nijkleaster is gevestigd, staat in een winters witte entourage in de hier en nu stille dorpskom van Jorwert.

Veel media-aandacht
Vóór, tijdens en na de start van Nijkleaster in oktober 2012 heeft Nijkleaster lokaal, regionaal. provinciaal en nationaal volop in de belangstelling gestaan. Allerlei media hebben uitgebreid aandacht besteed aan de start van dit Fries-protestantse klooster in wording. Tijdschriften, kranten, radio en televisie hebben Nijkleaster nu al een behoorlijke naamsbekendheid gegeven.

Hartverwarmend
Voordat we vanavond allerlei zakelijke aangelegenheden bespreken, nemen we de tijd om met elkaar ook de successen van de afgelopen weken te vieren. Bijzonder gelukkig zijn we bijvoorbeeld met de wekelijkse Kleaster-kuier, die elke woensdagochtend door Nijkleaster wordt georganiseerd. Iedereen die daarbij wil zijn, is van harte welkom om mee te vieren en mee te wandelen en samen na afloop te eten. De ervaringen daarvan zijn tot op heden hartverwarmend. Onze gasten komen uit het hele land. Ze genieten van de ontmoeting en ervaren hier bij Nijkleaster de stilte, de bezinning en de verbinding.

Tweede bouwfase Nijkleaster
Nu de eerste fase van de verbouw van de voorkerk is afgerond, zijn we begonnen met de tweede bouwfase, die een verdiepingsvloer beoogt in de voorkerk van de Jorwerter kerk. Als dat is gerealiseerd, kunnen we gelijktijdig twee groepen in Nijkleaster ontvangen, en ook verschillende activiteiten gelijktijdig organiseren. We bespreken een aantal artist impressions van de wijzen waarop we vorm zouden kunnen geven aan die bovenruimte in de voorkerk van Nijkleaster.
Een bouwhistorisch onderzoek loopt, we werken er hard aan om ook de financiering van deze tweede bouwfase te organiseren en denken ondertussen na over de gewenste functionaliteiten van Nijkleaster in deze eeuwenoude dorpskerk. We zien goede mogelijkheden om met behoud van het oorspronkelijke karakter van deze kerk een verantwoorde draai te geven aan de inrichting van de voorkerk, die vooral ook past bij deze kerk.

Pionieren is hard werken
We zijn een bijzondere pioniersplek in Fryslân en dat betekent daadwerkelijk pionieren. Er moet van alles gebeuren. Van activiteiten organiseren tot verzekeringen regelen, van promotie maken voor onze activiteiten tot financieren van de bouwplannen, van werken met enthousiaste vrijwilligers tot het arrangeren van een sluitende exploitatie, van oog voor duurzaamheid tot het zoeken van gastgezinnen, van bezinningstoerisme tot bancaire zaken en van fondsenwerving tot taalbeleid. Van ons als medewerkers, bestuurders en andere vrijwilligers wordt veel gevraagd; om veel te doen en om goed te doen. En als je dan ziet met hoeveel passie en inzet iedereen daaraan werkt, zal het toch zeker lukken om iets moois van Nijkleaster te maken, een geheel nieuw protestants klooster in Fryslân, dat mensen verbindt met God en met elkaar.

Geen opmerkingen: