zondag 20 januari 2013

Looft den Heer - De Heer is mijn herder

Zondag 20 januari 2013 
Looft den Heer - zingt - De Heer is mijn herderChristelijk Gemengd Koor van Stiens
We kunnen ons in onze dorpsgemeenschap en in onze kerkelijke gemeente gelukkig prijzen - ofwel 'rijkelijk gezegend' weten - met het feit dat we een christelijk gemengd koor hebben. Het is het bijna 83 jaar oude koor 'Looft den Heer', dat al enige jaren onder de bezielende leiding staat van dirigent Jelle de Jong. Het koor bestaat uit bijna 30 leden, waarvan een kwart heren.
Vanavond organiseert dit Stienser koor de Gemeentedienst in De Hege Stins te Stiens. Een goed gevulde kerkzaal is in afwachting van een mooie zangdienst, als om 19.00 uur het koor de kerkzaal binnen komt.

De Heer is mijn herder
Voorganger van deze avondzangdienst is dominee Desirée Scholtens en onze organist is vanavond Han Giesing. Pieter bedient vanavond de beamer.
Het koor heeft voor vanavond gekozen voor het thema: 'De Heer is mijn herder', naar Psalm 23.
Veel liederen die door het koor - of met het koor in samenzang - worden gezongen, komen uit de Engelse traditie en zijn gerelateerd aan deze Psalm. Vanwege de Engelse benadering zal deze zangdienst van vanavond lijken op het bekende televisieprogramma 'Songs of Praise'.
In wisselzang beginnen we met het lied 'Zing volop Gods lof'.

Collage
Daarna volgt een collage van het welbekende lied 'De Heer is mijn herder', eerst in het Nederlands in de versie van Lied 14 uit het 'Liedboek voor de Kerken'. En uiteraard zingen we dit lied ook in de Friestalige versie 'Myn Hoeder is de Heare God'. En om het Engelse karakter te benadrukken, besluiten we deze collage met de Engelstalige versie 'The Lord is my Shepherd' in de uitvoering van Maurice Greene (1695-1755).
Dirigent Jelle de Jong, die ook zeer wel bedreven is op de piano, sluit deze muzikale collage af met een knappe piano-improvisatie op 'De Heer is mijn herder'.

Van Bijbel tot Buber
Dominee Scholtens leest uit de Bijbel de 23e Psalm: De Heer is mijn herder.
Daarna komen achtereenvolgens de liederen 'Voor alle heilgen', 'O Jesus, I Have Promised' en dan een hele mooie vertolking van 'Wees mijn Leidsman'.
Voorafgaand aan de meditatie komt een intermezzo op piano door dirigent Jelle de Jong.
Het ultrakorte meditatieve moment van dominee Scholtens bestaat uit een Chassidische vertelling van Martin Buber.

Zang en samenzang
Na deze korte bezinning beluisteren en zingen we op wisselende wijze de volgende liederen:
  • Waar voert vandaag het oude spoor; naar een tekst van Sytze de Vries (1945);
  • Vol verlangen; naar de tekst van Ad van Noord;
  • Siehe, wir preisen selig; gecomponeerd door F. Mendelsohn-Bartholdy, hier in een bewerking van Gerrit Stulp;
  • O Lord, my God
  • Christus is de ware hoeksteen; aanvankelijk Henri Purcells 'Christ is made the sure foundation', maar vanavond gezongen volgens de tekst van Sytze de Vries.
Rijkelijk gezegend
Het wordt ons vanavond wel duidelijk dat 'Looft den Heer' het zingen van moeilijke muziekstukken niet schuwt, en het koor slaagt erin ook deze uitdagende liederen knap te presenteren.
Voordat dominee Desirée Scholtens ons nog de zegen mee geeft, krijgt het koor 'Looft den Heer' van de gemeente een hartelijk applaus na hun laatste gezonden woorden:

'Laat ons rijkelijk gezegend nu van hieruit verder gaan".


Geen opmerkingen: