vrijdag 1 juni 2012

Skriesstrjitte in Stiens

Vrijdag 1 juni 2012 
Skriesstrjitte, gezien vanaf de Tjirkstrjitte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skries tusken Tjirk en Wilster 
De Skriesstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een doorgaande straat, met woningen aan beide zijden van de straat. Aan de zuidkant van de straat ligt de Tjirkstrjitte. Als je vanaf de Tjirkstrjitte de Skriesstrjitte in rijdt in noordelijke richting, passeer je de kruising met de Ljipstrjitte, om uiteindelijk aan het eind van de straat uit te komen op de T-splitsing met de Wilsterstrjitte.
 
Geliefde weidevogel
'Skries' is de Friese vogelnaam voor de 'Grutto'. De skries wordt in Fryslân ook wel 'de koning van het veld' genoemd, deze parmantige weidevogel op hoge stelten. Met bezorgdheid wordt de gruttostand in Fryslân gevolgd, want de jaarlijks opeenvolgende vogeltellingen van deze steltloper wijzen uit dat de omvang van de gruttopopulatie afneemt. Daarbij is van belang te weten dat 90% van de totale gruttopopulatie van West-Europa in Nederland broedt. De forse afname van de gruttostand in Nederland, betekent dus ook een flinke afname van de hele West-Europese gruttopopulatie. Laten we dus voorzichtig omgaan met de natuurlijke omgeving van de grutto, aangezien we weten dat de grutto gevoelig is voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Geen opmerkingen: