vrijdag 25 mei 2012

Ljurkstrjitte in Stiens

Vrijdag 25 mei 2012 
De Ljurkstrjitte gezien vanaf de Tjirkstrjitte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussen Tjirkstrjitte en Skilwei 
De Ljurkstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een doorgaande straat, met woningen aan beide zijden van de straat. Aan de zuidkant van de straat ligt de Tjirkstrjitte. Als je vanaf de Tjirkstrjitte de Ljurkstrjitte in rijdt in noordelijke richting, passeer je eerst de kruising met de Ljipstrjitte, dan aan je rechter zijde de Wilsterstrjitte, vervolgens aan je linkerzijde de Kwartelstrjitte, om uiteindelijk aan het eind van de straat uit te komen op de T-splitsing met de Skilwei.
 
Vogelzang van de zangvogel
'Ljurk' is de Friese vogelnaam voor de 'Leeuwerik'. Vroeger was deze zangvogel op het platteland nog een frequent voorkomende vogel. Door de voortgaande intensivering van de landbouw en de voortdurende verandering van het agrarisch landschap is de vogelpopulatie met  zo'n 90% van de oorspronkelijke omvang afgenomen. Vanwege deze sterke afname is de Leeuwerik op de zogenoemde 'rode lijst' van de beschermde vogelsoorten geplaatst. Leeuweriken staan bekend om hun prachtige vogelzang, ook tijdens het vliegen.Geen opmerkingen: