woensdag 4 april 2012

Skilwei in Stiens


Woensdag 4 april 2012
De Skilwei met zicht op de toren van de Sint-VituskerkScheiding van woonwijken
Parallel aan de Bredyk (de N357) ligt langs de oostzijde de Moundyk van Stiens. Als je vanuit het noorden vanaf de Juckemaleane over de Moundyk in zuidelijke richting het Stienser zorgcentrum Skilhiem hebt gepasseerd, kun je al snel linksaf slaan om in oostelijke richting naar het centrum van ons dorp Stiens te rijden. Deze afsplitsing van de Moundyk is de Skilwei. De Skilwei vormt de scheiding tussen de twee Stienser woonwijken 'It Skil' aan de noordzijde en 'Stiens-West' aan de zuidzijde van de Skilwei.

Over de Skilwei
Gaand over de Skilwei in oostelijke richting, passeer je drie andere woonstraten aan je rechterhand; dat zijn achtereenvolgens: de korte Wearklank, de lange Ljurkstrjitte en de nieuwste Stienser woonstraat, het Stienpaad. Aan de oostzijde komt de Skilwei uit op De Poarte en de Nije Poarte. Links en rechts van de Skilwei staan woningen. Op de hoek van de Skilwei en de Poarte bevindt zich een klein parkeerterrein. De woonwijk It Skil ontleent haar naam aan de Skilwei, de oude toegangsweg van Stiens.

It lân strûpt ûnder wetter
Het Friese woord ‘skil’ is de aanduiding voor ‘schelpengrit’ ofwel ‘schelpengruis’. Het gaat bij skil om een mengsel van zeeklei en schelpen. In de ondergrond van de Skilwei vind je bij graafwerkzaamheden zeeschelpen. Dat geeft aan dat ook Stiens in vroeger tijden onder invloed van de toenmalige Middelsé lag. Bij hoge vloed stroomde dit huidige deel van Stiens onder water. In de Friese taal zeggen we dan: “It lân strûpt ûnder wetter”. De oude zee nam de schelpen mee, die als afzetting bij eb achterbleven op de drooggevallen zeeklei. Nog steeds kun je díe schelpen hier dus nog vinden in de ondergrond.

De Skilwei is dus de weg (Fries: de wei), 
die is aangelegd op dat ‘skil’.

“Dizze wei oer it skil, neame wy no de Skilwei”.
 

Geen opmerkingen: